Ku koolilatse söögivahetunni aal Mulgi putru seive, võtive vilmimihe selle kik kaamerage üles.
Ku koolilatse söögivahetunni aal Mulgi putru seive, võtive vilmimihe selle kik kaamerage üles. Foto: TaaVID Meedia

Riidi, 20. jaanuaril olli osaühingu Menufilmid vilmirupp Karksi-Nuian Kitzbergi gümnaasiumin, et võtta üles Mulgi pudru süümine ja tegemine koolin. Vilmi pääle sai üits söögivahetunn ja Laande Alli Mulgi pudru tüükammer koolilastel.

Vilmike käip taotluse manu, et Mulgi kultuuri instituut saas viia Mulgi pudru UNESCO vaimse kultuuriperänduse esindusnimekirja.