Maavalitsus algatas uue arengukava koostamise

Viljandi maavanem Lembit Kruuse

FOTO: PEETER KÜMMEL/SAKALA

Viljandi maavalitsus on asunud koostama uut maakonna arengustrateegiat, mis saab Euroopa Liidu järgmise eelarveperioodi tõuketoetuste jaotamise aluseks.


«Maailma majanduses on aset leidnud suured muudatused ning see sunnib ka Viljandimaal kehtivat arengustrateegiat põhjalikult üle vaatama. Vaja on uut maakonnaülest pilti,» selgitas Viljandi maavanem Lembit Kruuse. Ta nentis, et uuest arengustrateegiast tuleb kindlasti lähtuda ka Euroopa Liidu tõukefondidest saadavate investeeringutoetuste üle otsustamisel.

2013. aasta maiks valmiva arengustrateegia koostamises on tähtis osa maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonnal ning haridus- ja sotsiaalosakonnal. Juhtrühma eesotsas on maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kaupo Kase. Töösse kaasatakse eri organisatsioonide spetsialiste ja huvirühmade esindajaid. Nädala algul maavalitsuses kogunenud töörühmade juhid seadsid paika tegevuse ajakava ja eesmärgid.

Statistikaameti peaanalüütik Mihkel Servinski rääkis nõupidamisel metoodikast ja põhimõtetest, mida töörühmad võiksid seniseid arengudokumente üle vaadates järgida. Samuti oli juttu sellest, mida analüüsida ja millistel alustel seda hinnata.

Viljandimaa arengustrateegia koostamist eksperdina konsulteeriv Urmas Tuuleveski vaatles oma sõnavõtus arengukava koostamist kui sellist laiemas plaanis. «Põhiküsimused on, kellele ja milleks me seda arengukava teeme ning milliseid väärtusi see endas kannab,» rõhutas Tuuleveski maavalitsuse väikses saalis peetud nõupidamisel töörühmade juhtidele rääkides.

Strateegias käsitletavad valdkonnad on asustus ja haldus, haridus, keskkond, kultuur, majandus, sotsiaalvaldkond ja tervishoid, sport ning tehniline infrastruktuur. Nende järgi moodustatakse ka töögrupid.

Kaupo Kase sõnul on kirjas strateegia koostamise protsessi üldine kalenderplaan ning olulisemad tähtajad. Loomisel on maavalitsuse veebilehe alamlehekülg, kuhu koondatakse kõigile huvilistele tutvumiseks ja arvamuste avaldamiseks arengustrateegia koostamise kalenderplaan, protokollid, analüüsid ja palju muid selle protsessiga seotud materjalid.

Arengustrateegia koostamine algab metoodika määratlemisest. Seejärel on kavas koolitus töögruppide ja juhtgrupi liikmetele, kus seda metoodikat selgitatakse ning lepitakse kokku üldised põhimõtted, millest strateegia koostamisel lähtutakse.

Esimese etapp kujutab endast maakonna praeguse arengustrateegia ülevaatamist ning olemasoleva olukorra analüüsi. Teises etapis analüüsitakse teemavaldkondade eesmärke ja strateegiaid ning töötatakse välja uus tegevuskava. Sellega on plaanis lõpule jõuda käesoleva aasta lõpul või tuleva aasta algul.

Järgmine kevadtalv on plaanitud Viljandimaa arengustrateegia vormistamiseks ning dokument peaks maavanemalt kinnituse saamiseks valmis olema 2013. aasta maikuus.

Viljandi maakonna arengustrateegia on vahend maakonna arengu eesmärkide määratlemiseks ning piirkonna arengu jätkusuutlikkuse tagamiseks. Strateegia põhiülesanne on arengu põhimõtetes ja tingimustes kokkuleppimine ning arengusuundade näitamine. Kokkulepete saavutamiseks kaasatakse strateegia koostamise protsessi võimalikult paljude eri huvide kandjad.

Viljandimaa praegune arengustrateegia on kinnitatud 2005. aastal ning selle leiab Viljandi maavalitsuse veebilehelt (viljandi.maavalitsus.ee): alajaotusest «Arendamine ja planeerimine» -> «Arengukavad».
 

Tagasi üles
Back