N, 8.12.2022

Priit Toobali kaebus jõudis kohtusse

Marko Suurmägi
, peatoimetaja asetäitja
Priit Toobali kaebus jõudis kohtusse
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Priit Toobal juhatas Põhja-Sakala vallas viimati volikogu istungit 30. augustil. Septembri istungil tehtud otsuseid peab ta ebaseaduslikuks.
Priit Toobal juhatas Põhja-Sakala vallas viimati volikogu istungit 30. augustil. Septembri istungil tehtud otsuseid peab ta ebaseaduslikuks. Foto: Elmo Riig

Põhja-Sakala vallavolikogu liige Priit Toobal esitas esmaspäeval Tartu halduskohtule kaebuse vallavolikogus 22. septembril vastuvõetud kümne otsuse kohta ja palus ka esmast õiguskaitset. Teisipäeva lõunaks polnud kohus kaebust menetlusse võtnud.

Kohus kinnitas, et Priit Toobali kaebus esmaspäeval saabus, aga rohkem infot anda ei saanud, sest kaebuse menetlusse võtmine on alles otsustamisel.

Priit Toobal andis teada, et palus kohtul rahuldada oma kaebuse ja tühistada täielikult kümme septembris volikogus langetatud otsust. Ainsana ei protestinud ta enda umbusaldamist.

Et kohtul läheb otsuse tegemiseks aega, palus Toobal rahuldada esialgse õiguskaitse taotluse ja peatada kõigi nende kümne otsuse kehtivus tagasiulatuvalt.

Põhja-Sakala poliitvaidlus sai alguse kesksuvel, kui viiest nimekirjast koosnenud võimuliit hakkas lagunema ja tekkisid tülid, mis päädisid augusti algul vallavanema Jüri Hanseni tagasiastumisega. Peatselt lahkus vallavalitsusest veel inimesi ning see muutus tegutsemisvõimetuks.

5. oktoobriks oli vaja leida uus vallavanem ja vallavalitsus, et vältida volikogu laialisaatmist ja asendusliikmete volikokku määramist. Augusti lõpus peetud volikogu istungil esitati vallavanema kohale kaks kandidaati Jaanus Rahula ja Karel Tölp, kuid kumbki ei saanud 21-liikmelises volikogus vajalikku 11 poolthäält.

Vallavanemaks saamise soovi oli selleks ajaks juba kuulutanud volikogu esimees Priit Toobal, kuid pikkadest läbirääkimistest hoolimata ei suutnud ta saada 11 voliniku poolehoidu. 30. augustil volikogu istungit lõpetades andis Toobal lubaduse, et kutsub volikogu uuesti kokku, kui on selge, et üht kandidaati toetab allkirjaga volikogu enamus.

Septembri esimesel poolel esitasid 13 volikogu liiget kirjaliku palve kutsuda volikogu istung kokku 22. septembriks. Varem opositsiooni kuulunud Aino Viinapuu ütles Sakalale, et 13 kandidaati on kõik valmis toetama vallavanemana Karel Tölpi.

Priit Toobal istungit kokku ei kutsunud, seda tegi tema eest volikogu aseesimees Taavi Umal. Ühtaegu toetus Umal rahandusministeeriumist saadud varasemate riigikohtu lahendite ülevaatele, millest 13 volinikku lugesid välja, et neil on õigus erandolukorras – kui esimees seda ei tee – istung kokku kutsuda esimehe selja taga. Teisalt apelleeris Umal asjaolule, et istungi kokkukutsumise ajal oli Toobal Poolas ja seega olid tema volitused justkui peatunud.

Toobal kuulutas istungi ebaseaduslikuks, sest tema hinnangul polnud tema volitused peatunud, samuti polnud ta haige ega muul moel tegutsemisvõimetu.

Istungi kuulutas ebaseaduslikuks ka vallakantselei juht ja valla peajurist Veronika Ling. 22. septembril kogunenud istungit ei teenindanud seega vallakantselei, vaid protokolli pidas ja valimisi viis läbi endine vallaametnik Kaie Toobal.

Järgmisel päeval võeti uus vallavalitsus ja vallavolikogu juht vallamajas vastu ning neid aktsepteeriti uue võimuna. Veronika Ling ütles, et tema kohtu poole ei pöördu, sest on kindel, et vaidlustee võtab ette Priit Toobal.

Priit Toobal, kellele 22. septembril umbusaldust avaldati, peab end endiselt seaduslikuks volikogu juhiks, aga 23. septembril vallaametnikele saadetud kirjas palus ta kuni kohtulahendi saabumiseni aktsepteerida uut vallavõimu. Aktiivsest volikogu juhi tööst on ta taandunud.

Priit Toobal kutsus 21. septembril volikogu kokku 4. oktoobriks. Täna istungit ei peeta.

Märksõnad
Tagasi üles