Gert Elmaste
Gert Elmaste Foto: Elmo Riig

VILJANDI LINNAVÕIM on otsustanud Männimäe ja kesklinna vahelisel lõigul oluliselt liikluskorraldust muuta. Paraku tuleb selline muudatus ootamatult ning ilma põhjaliku ettevalmistuse ja kaasamiseta. Pealegi on linnavalitsuse juures juba palju aastaid tegutsenud liikluskomisjon, mille eri valdkondade esindajatest liikmed peaksid iga olulise muudatuse puhul jõudma koos parima lahenduseni, mida pakkuda linnavalitsusele elluviimiseks.

Reinu tee jalgrattatee teemast said selle komisjoni liikmed teada 4. augustil neile saadetud kirjast, milles neil paluti 10. augustiks asja kohta oma arvamust avaldada.