Võidutule toovad tänavu Viljandimaale kodutütar Gerli Tafenau ja noortejuht Ülle Treimann

Sakala
Copy
Võidutule toovad tänavu Viljandimaale noortejuht Ülle Treimann ja kodutütar Gerli Tafenau.
Võidutule toovad tänavu Viljandimaale noortejuht Ülle Treimann ja kodutütar Gerli Tafenau. Foto: Gunnar Teas

Kodutütarde organisatsioon tähistab tänavu oma 90. aastapäeva ning seetõttu on selle liikmetel auväärne ülesanne viia võidupühal president Alar Karise Saaremaalt teele läkitatud võidutuli oma kodumaakonda. Viljandimaale toovad tule Sakala maleva kodutütar Gerli Tafenau ja noortejuht Ülle Treimann.

Viljandi gümnaasiumi XI klassi õpilane Gerli Tafenau kuulub Kodutütarde ridadesse 2020. aastast. Mullusest on tal Kodutütarde III järk ning loomatarga ja perenaise erialamärk.

Kaitseliidu esmaspäeval saadetud pressiteates on Tafenaud kirjeldatud kui mitmekülgset kodutütart, kes lööb kaasa pidulikel üritustel ja metsalaagrites. Rühmategevustes juhendab ta endast nooremaid ning toetab rühmavanemat tema ülesannetes. Ta on läbinud Naiskodukaitse ohutushoiu, esmaabi, välitoitlustuse ja organisatsiooniõpetuse baasväljaõppe ning toiduhügieeni koolituse. Sel aastal tahab ta läbida kõik Naiskodukaitse baasväljaõpped.

Gerli Tafenau armastab ennast proovile panna kõikvõimalikel võistlustel ja retkedel: 2020. aastal käis ta Laidoneri rajal, 2021. aastal lõi kaasa "Vändra sprindil", "Laidoneri rajal" ja "Athenal", tänavu osales "Valgel välgul" ja "Vändra sprindil".

Tafenau on üks noortest, kes aitas korraldada Kodutütarde 90. aastapäeva joonistusvõistlust Viljandimaal ning kujundas Tarvastu Taevavõtme rühma infovoldiku ja meened. Ta on võtnud südameasjaks ühismeedias rühma tegevust kajastada. Lisaks kuulub ta Sakala maleva kodutütarde ja noorkotkaste noortekogusse.

Tuletoomise ülesanne on mõlemale suur au.

"See näitab mulle, et tehes asju, mis mulle meeldivad, on ka võimalik saada suuri tulemusi," lausus Gerli Tafenau.

Ülle Treimann polnud oma sõnul kunagi mõelnud selle peale, et ta võiks tuletoojaks valituks saada. "Olen isa poolt natukene saarlane, nii et on eriti uhke tuua võidutuld Saaremaalt Viljandisse," lisas ta.

Ülle Treimann kuulub Kaitseliitu 2013. aastast, Ümera Kodutütarde rühmavanem on ta 2015. aasta suvest. Treimanni kohta on öeldud, et ta elab iga kodutütre käekäigule kogu hingest kaasa ning mäletab oma rühma noori ka aastaid hiljem. Ta on loonud turvalise keskkonna, kus iga noor saab olla iseseisev ja oma huvide kohaselt julgesti tegutseda. Treimann on entusiastlik, suurte kogemustega, aktiivne ja kohusetundlik rühmavanem. Ta korraldab noortele kaasahaaravaid üritusi, olgu see välilaager, ekskursioon, õppekäik või siis lihtsalt rühma koondus.

2018. aastal pälvis Ülle Treimann Kaitseliidu Sakala maleva teenetemärgi, 2019. aastal Kaitseliidu teenetemedali ja 2021. aastal Kodutütarde tunnusristi.

Tagasi üles