Känd. Pilt illustratiivne
Känd. Pilt illustratiivne Foto: Marko Saarm

Sakala selle nädala arvamusküljel andsid tooni niisugused sõnad nagu «mets», «pesitsusrahu», «raiumine», «keskkond», «linnud», «kasum», «majandus», «mööbel». Sõna said looduskaitsjate ja metsakaitsjate esindaja, aga ka nii-öelda vastaspool – «raiuja» ja metsamajandaja. Nagu ikka kipub olema, on vaidluses häid ja keskpäraseid argumente mõlemal poolel. Ning asjasse pühendamatu, kes tunneb looduses ära paar-kolm puuliiki, ei tee vahet tihasel ja põõsalinnul ning peab salamahti internetist otsima, mis asi see «tihumeeter» õieti on, jääb ikka kukalt kratsima.