P, 3.12.2023

Valitsus muutis laste ja tervishoiuteenuse osutajate karantiinireegleid ning üldisi reisipiiranguid

Tarvo Madsen
, Reporter
Facebook
Comments
Valitsus muutis lastele ja noortele, tervishoiuasutuse töötajatele ning reisimisel kehtivaid piiranguid.
Valitsus muutis lastele ja noortele, tervishoiuasutuse töötajatele ning reisimisel kehtivaid piiranguid. Foto: Vikipeedia

Valitsus kinnitas otsuse, et esmaspäevast, 7. veebruarist ei kehti enam lähikontaktsete laste ja noorte karantiininõue juhul, kui laps on terve ja ilma COVID-i sümptomiteta. 14. veebruarist ei kehti siseriiklikult lastele ja noortele enam COVID-i tõendi nõue. Lisaks muutuvad tervishoiuteenuse osutajate karantiini nõuded möödapääsmatute tööülesannete täitmisel. Uuendati ka riigipiiri ületamise reegleid vastavalt Euroopa Liidu soovitustele.

Haigustunnusteta lapsed ei pea jääma karantiini

Esmaspäevast, 7. veebruarist ei pea vaktsineerimata lähikontaktsed õpilased enam karantiini jääma, kui neil pole haigustunnuseid. Leevendus kehtib kõigile alla 18-aastastele (kaasa arvatud) ja 2021/2022. õppeaasta kestel 19-aastaseks saavatele lastele ja õppijatele, kelle lähikontakt leidis aset lapsehoiuteenuse osutamise ajal, koolieelses lasteasutuses, üldhariduskoolis, kutseõppeasutuses, huvikoolis või noorsootööasutuses.

Koroonaviiruse leviku seiramiseks jätkub kiirtestimine üldhariduskoolides ja kutseõppeasutustes kaks korda nädalas. Positiivse testitulemuse või haigustunnuste puhul tuleb jääda koju. Lähikontaktsetel õpetajatel on soovitatav testida end iga päev. Vajaminevad testid tagab haridusasutustele haridus- ja teadusministeerium.

Haridusasutuste avatuna hoidmine on eriti oluline laste ja noorte vaimse ja sotsiaalse heaolu tagamiseks. Piirangute leevendamisega koolides peavad kaasnema tavapärased ettevaatusabinõud nagu distantsi hoidmine, maskide kandmine, hügieenireeglite järgimine ja siseõhu kvaliteedi tagamine. Suurem osa Eesti õpetajaskonnast on vaktsineeritud ja ligi 50 protsenti õpetajatest saanud ka lisakaitse tänu tõhustusdoosile. Oluline on jätkata aktiivselt haridusasutuste töötajatele vaktsineerimisvõimaluste pakkumist nii esmaste kui tõhustusdooside tegemiseks.

Kaob laste ja noorte COVID-i tõendi nõue

Alates 14. veebruarist ei nõuta Eestis enam COVID-i tõendit alla 18-aastastelt (kaasa arvatud) ja 2021/2022. õppeaasta kestel 19-aastaseks saavatelt üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses õppivatelt noortelt.

Koolides korraldatava testimise tõttu on põhjendatud ka 19-aastaste noorte eristamine selle põhjal, kas nad on õpilased või mitte. Et haridusasutustes toimub organiseeritud ning riiklikult tagatud testimine, on õpilaste nakkusohutus paremini kontrollitud.

Tervishoiuteenuse osutajad saavad karantiini varem lõpetada

Koroonaviirusega nakatunud tervishoiutöötajad saavad võimaluse asuda täitma edasilükkamatuid tööülesandeid enne karantiiniperioodi lõppu, kui nende haigussümptomid on taandud ja täidetakse kõiki vajalikke ettevaatusabinõusid. Muudes tegevustes jäävad aga karantiininõuded kehtima. Muudatus tuleneb nakatumise suurest kasvust ning haiglate, kiirabi, perearstide või muude tervishoiuteenuse osutajate töö võib sattuda ohtu nii suure patsientide hulga kui ka personali puuduse tõttu.

Muutuvad reisipiirangud

7. veebruarist kehtima hakkavate reisireeglite aluseks on Euroopa Liidu Nõukogu uuendatud soovitused ja Euroopa nakkushaiguste ennetamise ja tõrje keskuse (ECDC) uuendatud riskihinnang, kus riikide määratluses võetakse aluseks haigusjuhtude kohandatud määr, mis arvestab nii haigusjuhte kui ka vaktsineerituse taset ja testide hulka. Uued reeglid puudutavad Euroopa Liidu ja Schengeni riikidest, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigist, Andorrast, Monacost, San Marinost ja Vatikanist saabuvaid reisijaid.

Täiendavad reisinõuded kehtivad edaspidi vaid väga suure nakatumisega (tumepunase värviga tähistatud, haigusjuhtude kohandatud määr üle 300) riikidest saabujaile.

Uue korralduse järgi ei ole alla 12-aastastele piiri ületamisel endiselt ühtegi piirangut. Samuti ei pea Eesti piiri ületamise järel isolatsiooni jääma ükski vaktsineerimis- või läbipõdemistõendiga inimene, olenemata tema saabumisriigist.

12–18-aastastele kohaldatakse edaspidi samu reegleid kui alla 18-aastastele. Vaktsineerimis- või läbipõdemistõendita üle 12-aastased inimesed peavad jääma seitsmeks päevaks isolatsiooni, kui nad saabuvad riigist, mis on ECDC järgi väga kõrge nakatumisega ehk tumepunasest riigist.

Juhul kui vaktsineerimis- ja läbipõdemistõendita inimene tuleb Eestisse riigist, kus vaktsineeritusega kaalutud nakatumismäär jääb alla 300 ehk nakatumistase on madal kuni kõrge, saab ta isolatsioonikohustusest vabaneda, kui teeb tervishoiuteenuse osutaja juures kuni 72 tundi enne riiki saabumist COVID-19 PCR- või 24 tundi enne saabumist antigeen-RTD testi. Ilma testita peab ta jääma seitsmeks päevaks isolatsiooni.

Erandina võivad alla 18-aastased ja käesoleval õppeaastal 19-aastaseks saavad COVID-i tõendita õpilased seitsmepäevase isolatsiooniperioodi jooksul osa võtta üldhariduskoolis, kutseõppeasutuses või huvikoolis läbiviidavast õppe- ja kasvatustegevusest, huvitegevusest või noorsootööasutuses toimuvast tegevusest.

Lisaks uuendatakse nimekirja ametikohtadest, kellele kehtivad piiriületusel erandid. Kehtima jäävad erandid, mille kohaselt ei kohaldata isolatsiooni sõltumata COVID-i tõendi olemasolust isikutele, kes on seotud eriloa alusel toimuva tegevusega, kelle vaktsineerimine ja testimine ei ole arsti otsusel võimalik tema tervislikku seisundit arvestades, transporditöötajatele või transporditeenuse osutajatele ja meremeestele, COVID-19 pandeemia lahendamisega seotud tervishoiuteenuse osutajatele, patsientidele, kes saabuvad meditsiinilistel põhjustel, ja inimestele, kes elavad Valgas või Valkas ja ületavad Eesti ja Läti vahelist riigipiiri. Erandite hulgast arvatakse välja diplomaadid ja nende pereliikmed, välisdelegatsioonide liikmed ja isikud, kes saabuvad Eestisse turistidena kuni 24 tunniks, sest vaktsineerimine on laialdaselt kättesaadav ja erand ei ole enam vajalik.

Väljastpoolt Euroopa Liidu ja Schengeni riike, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriiki, Andorrat, Monacot, San Marinot ja Vatikani saabumise puhul jäävad praegu kehtima senised reeglid.

Facebook
Comments

Märksõnad

Tagasi üles