Eestis on registreeritud 42 713 mesilasperet.
Eestis on registreeritud 42 713 mesilasperet. Foto: Põllumajanduse Registrite Ja Informatsiooni Amet

Novembri keskpaigaks pidid mesinikud põllumajandusloomade registrile teatama talvituma minevate mesilasperede arvu. Teada anti 42 713 mesilasperest, kellest 3173 elab Viljandimaal.

Kõige rohkem mesilasperesid on Lääne-Virumaal – 5747. Järgnesid 4310 perega Pärnumaa ning Harju- ja Tartumaa. Kokku on mesilaid 2079 mesinikul üle Eesti.