RMK plaanib raiuda Olustvere raudteejaama ja Võhma tervisepargi metsas

Egon Valdaru
, reporter
Copy
Juuni algul oli Lõhavere linnuse ümbrusse kavandatavate metsatööde kava tutvustamise koosolek. Seal kõneles teiste seas Viljandimaa metsaülem Elor Ilmet.
 
Juuni algul oli Lõhavere linnuse ümbrusse kavandatavate metsatööde kava tutvustamise koosolek. Seal kõneles teiste seas Viljandimaa metsaülem Elor Ilmet.  Foto: Marko Saarm

Riigimetsa majandamise keskus (RMK) andis pressiteate vahendusel teada, et plaanib alustada metsatöid Olustvere raudteejaama ja Võhma tervisepargi metsas. Pressiteates märgitakse, et kuna kohalik kogukond neid metsi agaralt kasutab, võib selle vastu olla avalikkusel suur huvi. 25. augustil on mõlemas kohas elanikud oodatud arutelule.

RMK on koostanud ala piires kasvavate metsade kaardi ja iseloomustuse. Metsaala piiride ja seal paiknevate metsade kirjeldusega saab tutvuda keskuse kodulehel, kirjeldused on alammenüüs "Kõrgendatud avaliku huviga alad".

Enne täpsemate plaanide tegemist ootab RMK kohalikelt ja teistest asjast huvitatud inimestelt ja ühendustelt ettepanekuid, millised on kohapealsed eripärad, millele tuleb kindlasti metsa majandamise kava koostades tähelepanu pöörata. Näiteks kas raietöid saaks teha selliselt, et need kogukondi võimalikult vähe häiriksid; kas teha neid ühel aastal rohkem või teha vähemal määral ja pikema perioodi jooksul; kuidas raiealasid metsa paigutada; mismoodi pannakse uus mets kasvama ja muud sellist.

Riigimetsa majandamise keskus kirjutab, et kutsub kohalikke kogukondi arutlema kõrgendatud avaliku huviga aladel plaanitavate metsatööde üle. "Selleks oleme plaaninud esimesed kohtumised, et üksteist ära kuulata ja arutada juba täpsemalt, millised oleks võimalused metsatööde mõistlikuks korraldamiseks neil aladel," teatab ta.

Olustvere ühine arutelu on plaanis 25. augustil kell 12 raudteejaama parklas ja Võhma arutelu samal päeval kell 14 tervisepargis.

Kõigi alade puhul ootab RMK ka kirjalikult kohaliku kogukonna, elanike ja omavalitsuse ettepanekuid, millele pöörata metsatööde plaanimisel tähelepanu. Ettepanekud palutakse saata 23. augustiks aadressil viljandimaa@rmk.ee.

Igaühel on võimalik juba metsatööde kavatsusest teatamisest RMK plaanides kaasa rääkida ja teemakohaseid ettepanekuid esitada. "Üheskoos vahetult ja regulaarselt suheldes leiame kogukondadega kõiki osalisi rahuldava parima lahenduse, mis arvestab kohalike vajadustega kodumetsade kasutamisel," märgitakse pressiteates.

Lisainfot jagab Viljandimaa metsaülem Elor Ilmet.

Põhja-Sakala valla keskkonnaspetsialist Kärt Linder ütles Sakalale, et vallavalitsusele tuli see teade eile. Teema võetakse arutusele järgmise nädala vallavalitsuse istungil ning seejärel kujundatakse valla seisukoht. Esialgu tehtud postituste põhjal julges ta arvata, et inimeste huvi teema vastu on suur ja vald kavatseb nende arvamust oma seisukoha kujundamisel arvesse võtta.

Tagasi üles