Järgmisest nädalast tohivad huvikoolid korraldada eksameid ja konsultatsioone ruumis

Üllar Priks
, reporter
Copy
Suurel määral puudutab muudatus muusikakoole, kes peavad korraldama lõpu- ja sisseastumiseksameid.
Suurel määral puudutab muudatus muusikakoole, kes peavad korraldama lõpu- ja sisseastumiseksameid. Foto: Marko Saarm

Valitsus kiitis erakorralisel istungil heaks korralduse, millega lubatakse 24. maist huvihariduse valdkonnas korraldada ruumis konsultatsioone ja eksameid. Teisi piiranguid ja meetmeid ei muudeta. Suurel määral puudutab muudatus muusikakoole, kes peavad korraldama lõpu- ja sisseastumiseksameid.

24. maist on ruumides lubatud huviharidusega seotud konsultatsioonid, kui nendel ei osale rohkem kui 10 inimest, sealhulgas juhendaja. Rühmapiirangut ei kehtestata huviharidusega seotud eksamitele, kuid eksameid korraldades tuleb arvestada 25-protsendise ruumitäitumuse nõuet. 31. maist see ruumitäitumuse piirang eksamite korraldamisel ei kehti.

Ruumides huviharidust korraldades on kõigil vähemalt 12-aastastel osalejatel kohustus kanda maski. Seda ei pea kandma juhul, kui see pole tervislikel põhjustel, tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.

Järgmisel nädalal vaatab valitsus üle ka muud piirangud nii huvihariduses kui huvitegevuses, noorsootöös, täiendkoolituses ja -õppes. Praegu on kõigi nende tegevuste puhul ruumis rühmategevus keelatud ning individuaaltegevuse puhul tuleb juhinduda 2 + 2 reeglist. Ruumide täitumus ei tohi olla üle 25 protsendi.

Välitingimustes võib tegevust korraldada kuni 25 inimesega rühmas.

Tagasi üles