Tõenäoliselt pole suurt vahet, kas matemaatika distantsilt õpetamiseks kasutab õpetaja kodus olles arvutuskäigu näitamiseks tapeedirulli või seisab ta üksildases klassiruumis interaktiivse tahvli ees, millelt kuvatakse pilt otse laste arvutitesse. Tähtis on, et vahendid täidaksid eesmärki ja teadmised saaksid edasi antud ka ekraani vahendusel.

Mõlemaid eelnimetatud variante on Viljandimaa koolides kasutatud. Karksi-Nuias August Kitzbergi gümnaasiumis tegi põhikooli matemaatikaõpetaja mullu kevadel, kui kaugõpe algas, endale koju vanadest seismajäänud tapeedirullidest tahvli ning sedamööda, kuidas kirjutamisruumi vaja, keris rulli muudkui lahti. Viljandi gümnaasiumis olid selleks ajaks juba olemas interaktiivsed tahvlid, mille funktsioone asuti siis uudses olukorras lähemalt tundma õppima.