Algas avalduste esitamine esimesse klassi astumiseks

Alice Lokk
, reporter
Copy
Nüüd saab esitleda taotlusi Viljandi linna koolide esimese klassi astumiseks.
Nüüd saab esitleda taotlusi Viljandi linna koolide esimese klassi astumiseks. Foto: Arvo Meeks

Viljandi linnavalitsuse haridus- ja kultuuriamet ootab 4. aprillini avaldusi Viljandi munitsipaalkoolide esimesse klassi astuvate laste vanematelt või laste seaduslikelt esindajatelt.

Viljandi linnavalitsuse pressiteates on kirjas, et avaldusi ootavad Jakobsoni, Kesklinna, Paalalinna ja Kaare kool.

Kaare kooli saab õppima asuda vaid koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel. Kui kooliväline nõustamiskomisjon tähtaja möödumisel veel lapse kohta otsust teinud pole, on võimalik Kaare kooli avaldusi esitada ka pärast 4. aprilli.  

Õpilaskohtade jaotamisel arvestatakse lapse registrijärgset elukohta, võimaluse korral eelistatakse sooviavaldusi õppida õdede ja vendadega samas koolis ning koolide õppekohtade arvu. Kehtiva vastuvõtukorra kohaselt eelistatakse lapsi, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmete põhjal Viljandi linn. Kui kooli on soovijaid rohkem, kui koolil on õppekohti, määrab komisjon sisseastujale kooli, arvestades tema elukohaandmete rahvastikuregistrisse kandmise aega, eelistades neid, kelle registrikanne on varasem. Teiste omavalitsuste laste avaldused rahuldatakse vabade kohtade olemasolu korral. 

Aprilli jooksul vaatab linnavalitsuse moodustatud komisjon saabunud avaldused läbi ning määrab koolide nimekirjad tulenevalt kehtivast vastuvõtmise korrast ning koolikohtade arvust. Neile, kelle avaldus jääb mingil põhjusel rahuldamata, saadetakse põhjendusega vastus aprilli jooksul avaldusel märgitud  e-posti aadressil.

30. aprilliks kinnitatakse esimeste klasside õpilaste nimekirjad koolide kaupa ning seejärel avalikustatakse need kooli veebilehtedel. Pärast 30. aprilli laekuvate avaldustega tegelevad need koolid, kus on vabu õpilaskohti. Mais on koolides infokoosolekud. 

Esimest korda Viljandi kooli esimesse klassi astuva lapse vanematel, kelle laps on rahvastikuregistri andmete põhjal olnud Viljandi linna elanik vähemalt viimased 12 kuud enne 1. septembrit 2021, on võimalik taotleda koolimineku toetust. Selle toetuse saajad on ka esimest korda esimesse klassi astujad, kes koolivälise nõustamismeeskonna otsuse põhjal on määratud õppima erivajadustega laste haridusasutustes väljaspool Viljandit. Käesoleval aastal on koolimineku toetuse suurus 150 eurot. Toetus makstakse välja avalduses märgitud arveldusarvele. Linnale võlgu olevad avaldajad peavad arvesse võtma volikogu määrust, mis lubab toetusest teha kinnipidamist sissenõutavaks muutunud võlgnevuse summa ulatuses. 

Tagasi üles