Esmaspäevast on kohustuslik hoida kodulinnud siseruumides

Linnugripi ohu tõttu tuleb esmaspäevast kanu hoida siseruumides. FOTO: Marianne Loorents (Virumaa Teataja)

Põllumajandus- ja toiduamet andis pressiteate vahendusel teada, et kehtestab alates esmaspäevast, 1. märtsist üle-eestilise lindude väljaspidamise piirangud lindude gripi tõkestamiseks. Seega on keelatud Eesti Vabariigi territooriumil põllumajanduslindude ja teiste tehistingimustes peetavate lindude pidamine välitingimustes.

Põllumajandus- ja toiduameti (PTA) peadirektori asetäitja Hele-Mai Sammeli sõnul kehtestatakse täiendavad piirangud, et vähendada lindude gripi ohtu. "Kuna lindude gripp on levinud kogu Euroopas ning jõudnud ka Eestisse, siis antud meetme abil loodame gripi levikut tõkestada," selgitas Sammel.

PTA otsus keelustab alates 1. märtsist põllumajanduslindude ja teiste tehistingimustes peetavate lindude pidamise välitingimustes; partide ja hanede pidamise koos teiste peetavate lindudega, välja arvatud juhul, kui viiruse sissetoomise ohtu on võimalik hinnata väheseks sõltuvalt kasvanduse erijoontest ja rakendatavatest riskivähendusmeetmetest, mida PTA peab piisavaks; looduses vabalt elavate lindude toomise kohtadesse, kus samal ajal peetakse põllumajanduslinde või teisi tehistingimustes peetavaid linde.

Lindude väljaspidamine saab olema lubatud erandolukorras PTA loal, kui seespidamine seab vääramatult ohtu lindude elu ja tervise. Sel juhul peab olema välistatud lindude kokkupuude looduses vabalt elavate lindudega. Kehtestatud piirangute järgimist kontrollivad PTA ametnikud. Kontrolli käigus hinnatakse linnupidajate rakendatud taudiennetuse meetmete kohasust, selgitades vajadusel nende olemust. Nõuetele mittevastavuse korral teeb järelevalveametnik linnupidajale ettekirjutuse.

Linnugripi peamised sümptomid on harja, lokutite ja näopiirkonna turse, isutus, uimasus, kõhulahtisus, hingeldamine, siniseks muutunud hari ja lokuti ning munatoodangu järsk langus.

Selleks, et kaitsta oma kodulinde, tuleb hoida neid siseruumis, vältida nende igasugust kokkupuudet metslindude ja kõrvaliste isikutega, enne oma lindude juurde minekut ja nende toitmist pesta käed ning vahetada riided ja jalanõud.

Märgates lindude ebatavalist suremust, tuleb teavitada sellest veterinaararsti. Välisriigist tohib linde ja haudemune tuua vaid veterinaarsertifikaadi alusel.

Hukkunud veelindude (haned, luiged), hulganisti surnud metslindude või surnud röövlinnu (kullid, kotkad) korjuse leidmisel palub PTA helistada infotelefonil 605 4767. Kindlasti ei tohiks ise linde kokku koguda ning neid kuhugi toimetada, sest sellega võib viiruse levikut suurendada. Vajaduse korral võtab amet ka proovid. Kodulinnu surmast tuleks teavitada veterinaararsti, kes annab edasised suunised.

PTA tuletab kõikidele põllumajanduslindude omanikele meelde kohustust registreerida oma lindude pidamise koht põllumajanduse registrite ja informatsiooni ameti (PRIA) põllumajandusloomade registris. Registreerima on oodatud ka ainult mõne kana pidajad. Niimoodi saab amet operatiivselt viiruse levikut tõkestada ja olla sellel keerulisel ajal linnupidajale toeks.

Tagasi üles
Back