Juhtkiri Päikest!

Sakala
Copy
Sakala logo
Sakala logo Foto: Sakala

Riigi jagatav taastuvenergia toetus on üsna lühikese ajaga tekitanud tõelise päikeseparkide buumi. Üksnes Viljandimaal on töötavaid parke 276 ning Eestis tervikuna üle nelja tuhande. See on muljet avaldav arv, kuigi osa neist päikeseparkidest on küllaltki pisikesed. Aastaid tagasi oleks selline jutt tundunud üsna lennuka fantaasiana, aga teoks ta sai ning päikesepargid tõusid nagu seened samblast pärast vihma.

Kindel on see, et ilma riigi toetuseta oleks paljud neist sündimata jäänud. Seega on toimunu kindlasti hea näide sellest, et kui luua soodsad tingimused, siis inimesed märkavad seda ja tulevad ideedega kaasa. Oleks ainult piisavalt tarkust, et eraldada terad sõkaldest ning teada, millised on väärt ideed ja millised mitte. Kahtlemata on taastuvenergia oluline teema ning kindel on ka see, et uue tehnoloogia kasutuselevõtt või oma tegevusvaldkonna muutmine ja kohendamine on seotud majanduslike kulude ja riskidega. Kui neid riske õigetes ja vajalikes kohtades maandada, tulevad inimesed ja ettevõtjad meelsasti uuendustega kaasa. Ilmselt on vähe neid inimesi, kes ei pea inimkonna ökoloogilise jalajälje vähendamist ning näiteks õhu kvaliteedi parandamist heaks eesmärgiks.

Tagasi üles