Firma peab töötaja hukkumise eest maksma 6400 eurot

2009. aasta 3. novembri õhtul varises see Mustlas Tiigi tänavale kaevatud kraav niimoodi sisse, et mattis enda alla kaks selles töötanud meest. Üks neist hukkus.

FOTO: Elmo Riig/SAKALA

Tee-ehitusfirma Teede REV-2 peab riigile maksma veidi üle 7400 euro kaks aastat tagasi Mustlas lõppenud traagilise õnnetuse eest, kus üks selle firma töötaja hukkus kraavi varingus.

Firma võttis õnnetuse tekkimises süü omaks ning Viljandi kohtumajas määrati aktsiaseltsile Teede REV-2 täna 6400 euro suurune karistus teo eest, mis juriidilises keeles kõlab töötervishoiu- ja tööohutusnõuete eiramisega ettevaatamatusest raske tervisekahjustuse ja inimese surma tekitamise eest.

Kohtukulude katteks peab firma maksma lisaks 1004,7 eurot.

Traagiline õnnetus juhtus Mustlas 2009. aasta 3. novembril, kui sealse teetöö käigus jäid kaks trassi kaevanud töömeest variseva mulla alla. Üks tööline hukkus sündmuskohal ning tänu kohalike päästjate kiirele tegutsemisele suudeti tema kolleeg päästa. Tal diagnoositi lahtine jalaluumurd.

Päästjate selgitusel oli mõlemal varingu alla jäänud inimesel pärast õnnetust pea pinnase alt väljas ning otseselt ei olnud tegemist lämbumisega. Paraku oli killustiku- ja asfaldisegune pinnas tõenäoliselt liiga raske ning pinnase massi löök nii tugev, et üks kannatanutest suri saadud sisemiste vigastuste tõttu kohapeal.

Süüdistuse järgi ei korraldanud Teede REV-2 Tiigi tänaval vee- ja kanalisatsiooni peamagistraali rekonstrueerimisel töid ohutult. Kohtueelsel uurimisel selgus, et kolme meetri sügavuses kraavis, kuhu töölised pidid laskuma, puudus toestus. Süüdistuse kohaselt ei olnud seal pinnase vajumise vältimiseks vastavat tõkestust ja töötajatele anti korraldus tööd jätkata.

Esialgu oli samas kriminaalasjas esitatud süüdistus ka objekitjuht Sergei Popovile ja projektijuht Sergei Balanile.

Mõlema mehe osas lõpetati aga kriminaalmenetlus eelmise aasta viimasel päeval, sest prokuröri hinnangul polnud nendega seotud avalikku menetlushuvi ja mõlema Sergei süü polnud nii suur kui kolmandal süüdistataval ehk Teede REV2l. Popov ja Balan on eelnevalt kriminaalkorras karistamata ja nende suhtes polnud karistust raskendavaid asjaolusid.

Popov ja Balan kohustusid riigi kasuks hüvitama 650 eurot ja tasuma kriminaalmenetluse kulud 25 eurot.
 

Tagasi üles