E, 11.12.2023

Puuetega inimesed saavad tasuta hambaravi

Priscilla Õmblus
Copy
Eelmisel aastal laiendas haigekassa tasuta hambaravi võimalusi füüsiliste ja vaimsete puuetega inimestel, kes ise ei suuda oma suuhügieeni eest hoolt kanda. Nende hambaravi eest tasub haigekassa kogu ulatuses.
Eelmisel aastal laiendas haigekassa tasuta hambaravi võimalusi füüsiliste ja vaimsete puuetega inimestel, kes ise ei suuda oma suuhügieeni eest hoolt kanda. Nende hambaravi eest tasub haigekassa kogu ulatuses. Foto: Marko Saarm

Eelmisel aastal laiendas haigekassa tasuta hambaravi võimalusi füüsiliste ja vaimsete puuetega inimestel, kes ise ei suuda oma suuhügieeni eest hoolt kanda, ning tasub nüüd nende hambaravi eest kogu nende elu kogu ulatuses.

Eelmisel aastal laiendas haigekassa tasuta hambaravi võimalusi füüsiliste ja vaimsete puuetega inimestel, kes ise ei suuda oma suuhügieeni eest hoolt kanda, ning tasub nende hambaravi eest kogu nende elu kogu ulatuses. 

Tasuta hambaravi ei saa kõik puuetega inimesed. Nimelt on seatud kindlad kriteeriumid, millele inimese terviseseisund peab selle saamiseks vastama.

Eriarsti või perearsti otsusega saavad tasuta hambaravi need puuetega inimesed, kes ei suuda ise oma suuhügieeni eest hoolt kanda ka mitte kõrvalisel juhendamisel. Nende hulka kuuluvad inimesed, kel on sügav vaimupuue, intellektipuue, dementsus, autismi spektri häire või muud psüühilised kõrvalekalded. Samuti need, kes on halvatud, ilma käteta või haigustega, millega kaasnevad käte liigutushäired (näiteks Parkinsoni tõbi, raskekujuline tantstõbi).

Vajadusel määrab raviarst (mitte hambaarst) inimesele õiguse tasuta hambaraviks, sealhulgas narkoosis tehtavaks hambaraviks, ja teeb tervise infosüsteemi vajaliku märke. Sealt jõuab info ka riigiportaali eesti.ee. Kui patsiendil on riigiportaalis nähtav eluaegse hambaravi vajadus, võib vastuvõtuaja broneerimiseks pöörduda hambaarsti poole.

Tähele tuleb panna, et tasuta vastuvõtuaja saab broneerida vaid selle hambaarsti juurde, kel on haigekassaga leping ja kes pakub hambaravi puuetega inimestele. Haigekassa lepinguga hambaarstide kontaktid leiab haigekassa kodulehelt.

Puuetega inimesele hambaarsti juurde aega broneerides peab silmas pidama hulka asjaolusid. Helistaja peab olema valmis jagama infot puudega inimese seisundi kohta.

Viljandi maakonnas pakub puuetega inimestele tasuta hambaravi seitse kliinikut ja need leiab haigekassa kaardilt.

Juhul kui puuetega inimese kliinikusse toimetamiseks on vaja kasutada invatransporti, tuleks ühendust võtta kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajaga, kes aitab seda organiseerida.

Kommentaarid
Copy

Märksõnad

Tagasi üles