Heinatööd tehes tuleb tähelepanu pöörata loomadele

Heina niites tuleb olla ettevaatlik ning arvestada väikeste loomadega.

FOTO: Tõnu Talvi

Keskkonnaamet palub põllumeestel olla heinatöödel tähelepanelik ning arvestada rohumaadel elavate loomade ja lindudega.

Alanud on igasuvine heinategu. Samal ajal on paljudel rohumaadega seotud loomadel poegade kasvamise aeg. Keskkonnaameti looduskaitse peaspetsialist Tõnu Talvi ütles, et maaharija peaks olema heinateol hoolikas ning soovitavalt niitma maa-ala servast serva või keskelt lahku. "Selline tegutsemisviis annab lindudele ja loomadele võimaluse masinate eest taanduda ning säästab põllumajandusmaastikele eriomast elusloodust," ütles ta.

Eesti mitmekesistel maastikel vahelduvad looduslikud metsad ja sood põllumajandus- ning talumaastikega. Niidetavatel aladel pesitsevad paljud üha haruldasemaks muutuvad linnuliigid, näiteks rukkirääk, suurkoovitaja ja nurmkana. Majandatavatele rohumaadele satuvad sageli ka metskitse ja halljänese pojad.

"Elurikkuse hoidmise seisukohalt on väga olulised erinevad traditsiooniliselt majandatavad liigirikkad poollooduslikud kooslused, näiteks niidud, puisniidud ja looduslikud karjamaad. Nende alade loodusväärtuste hoidmisele saab kaasa aidata iga tähelepanelik ja hoolas põllumees," sõnas Tõnu Talvi.

Tagasi üles