Liiwi Heliisi töötajad said maffiasüüdistuse

Liiwi Heliisi viinatehases käib töö edasi. Nüüd tegutseb seal aga täiesti uus firma, mille omanikel pole Liiwi Heliisi endiste juhtidega mingit seost.

FOTO: Peeter Kümmel

Prokuratuur esitas süüdistuse kuuele Viljandi ja Pärnu elanikule, keda kahtlustatakse Holstres asuvas Liiwi Heliisi viinatehases salaviina valmistamises ja selle hilisemas müümises.

Prokuratuuri pressiesindaja teatel on kuus inimest saanud süüdistuse salaalkoholi käitlemisega tegelnud kuritegelikku ühendusse kuulumises. Kahlusaluste ringi kuulub kuus Viljandi ja Pärnu elanikku vanuses 33-51 aastat ning väidevatalt tegeles kuritegelik ühendus 2008. aasta algusest 2010. aasta 18. juunini lubamatu alkoholi tootmise ja müümisega.

Süüdistuse kohaselt korraldati sel ajal Liiwi Heliis territooriumil salaviina valmistamist ja villimist. Viin toimetati Viljandimaalt Pärnusse ning müüdi erinevatele inimestele.

«Klientuuri moodustasid nii kohalikud elanikud kui suvepealinnas puhkavad turistid,» kommenteeris kriminaalasja kohtueelset menetlust juhtinud Lõuna ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Ene Timmi.

Eestis ja Soomes toimunud läbiotsimiste käigus avastati üle 500 liitri salaviina, mis oli süüdistuse järgi toodetud AS-is Liiwi Heliis. Kogutud andmetele tuginedes võib väita, et süüdistatavad teenisid kuritegelikku tulu vähemalt üle 64 000 euro.

Kohtueelse menetluse käigus on tuvastatud, et salaalkoholi ebaseadusliku käitlemisega tegelnud ühendusse on kuulunud vähemalt kuus inimest. «Igaühel neist oli oma kindel roll, millest tulenevalt saab süüdistatavaid kuritegelikuks ühenduseks pidada,» kommenteeris ringkonnaprokurör Ene Timmi.

Kuuest süüdistatavast on üks varem kriminaalkorras karistatud alkoholi ebaseadusliku tootmise eest. Kaks süüdistatavat olid kuritegude toimepanemise ajal AS-i Liiwi Heliis töötajad. Kriminaalasja kohtueelset menetlust viis läbi maksu- ja tolliameti uurimisosakonna Lääne talitus.

Selle aasta suvel esitas AS Liiwi Heliis kohtule pankrotiavalduse, mille alusel kuulus äriühing likvideerimisele.

Tagasi üles