Kui teile meeldib väga igasse joogiklaasi kõrs torgata ja süües kasutada plastist ühekorranõusid, kirusite aasta tagasi ilmselt kõvasti Euroopa Liidu direktiivi, millega kehtestati ranged piirangud nendele plastist ühekorratoodetele, mis moodustavad kõige suurema osa mereprügist. Kui te aga muretsete ookeanides triivivate prügisaarte ja mikroplasti pärast ning soovite, et meres oleks kalu rohkem kui prahti, tervitasite seda ilmselt kahel käel. Mõlemal juhul tasub tuttavaks saada selle kogu maailmas laineid löönud õigusakti ühe väljatöötaja, eestlase Helena Brauniga.

​Braun töötab juba teist koosseisu Euroopa Komisjoni asepresidendi Frans Timmermansi kabineti liikmena. Ehkki Timmermans tegeles roheteemadega ka komisjoni eelmise koosseisu ajal, kui valmis eelmainitud plastidirektiiv, on tema positsioon selles vallas nüüd veelgi prominentsem: tema vastutusalaks on Euroopa Liidu üks tähtsamaid algatusi rohelepe. Braun vastutab Timmermansi kabinetis ringmajanduse, bioloogilise mitmekesisuse, nullsaaste ja mürgita keskkonna ning metsastrateegia eest. Teisisõnu laias laastus selle eest, kui elukõlblik maailm tulevikus on.