Norra panustab muinsuskaitsesse, Viljandil on võimalus raha saada

Viljandi kesklinn linnulennult  

FOTO: Marko Saarm

Norra toetuste uus periood panustab Eesti muinsuskaitsealadesse. Taotlusvoorust rahastatakse Viljandi, Haapsalu, Kuressaare, Lihula, Paide, Pärnu, Rakvere, Valga ja Võru linna muinsuskaitsealadel asuvate hoonete restaureerimist ja neile avaliku kasutuse andmist. Eluruume toetusraha eest ehitada ei saa.

Kultuuriministeerium meenutab pressiteate teel, et kes on kuulnud mõisakoolide programmist, see tõenäoliselt mäletab, et lisaks Eesti riigile rahastati seda suuresti Euroopa majanduspiirkonna ja Norra toetustest. Mõisakoolide restaureerimise ja arendamise käigus tekkiski ministeeriumil väga hea koostöö Norra kultuuripärandiametiga. 

Taotlusvoor avaneb sel aastal. Selle toel on plaanis rahastada kuni 14 maja restaureerimist ja kasutusse võtmist. Taotlusvooru eelarve on üle 2 800 000 euro. Toetussumma ühe projekti kohta jääb vahemikku 200 000 – 500 000 eurot ja toetuse maksimaalne määr on 80 protsenti. 

Taotlema on oodatud kõik Eestis juriidilise isikuna registreeritud avaliku ja erasektori asutused ning valitsusvälised organisatsioonid, kellele kuulub muinsuskaitsealal asuv maja või kes seda valdavad. Programmi laiem idee on näidata kultuuripärandit kui võimalust linnasüdame arendamisel ja aidata leida viise, kuidas pärandit konkurentsieelisena ära kasutada. Kultuuriministeerium vastutab programmis selle osa eest, mis keskendub muinsuskaitsealadele. Eelarve on 3,3 miljonit eurot ja see jaguneb kahe tegevuse vahel: avatud taotlusvoor üheksale linnale ning muinsuskaitseameti ja Norra kultuuripärandiameti koostööprojekt. 

Et toetuse eesmärk on elavdada muinsuskaitseala, siis on eelistatud seni tühjana seisnud või alakasutatud, kuid suure ruumimõjuga hooned. Samuti on vajalik funktsioon, mis tõmbaks ligi palju uusi kasutajaid. 

Tagasi üles