Sisukord
Paberleht
Postimees

Eriolukorra juhi korraldus nr 89

1 min lugemist
07.05.2020. Tallinn. Valitsuse pressikonverents superministeeriumis. Jüri Ratas. FOTO: EERO VABAMÄGI/POSTIMEES FOTO: Eero Vabamaegi/Postimees

Peaministri eriolukorra juhina antud

korralduste kehtetuks tunnistamine

Hädaolukorra seaduse § 24 lõike 5 alusel ning tulenevalt hädaolukorra seaduse §-st 22 ja

Vabariigi Valitsuse 16. mai 2020. a korraldusest nr 168 „Eriolukorra väljakuulutamise ja

rakendamisega seotud Vabariigi Valitsuse korralduste kehtetuks tunnistamine“, millega

tunnistati 18. maist 2020. a kehtetuks Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020. a korraldus nr 76

„Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil“, peaminister eriolukorra

juhina otsustab:

1. Tunnistada kehtetuks:

1) peaministri 13. märtsi 2020. a korraldus nr 26 „Eriolukorra juhi korraldus“;

2) peaministri 14. märtsi 2020. a korraldus nr 29 „Eriolukorra juhi korraldus seoses

avalikuks kasutamiseks mõeldud asutustele kehtestatavate piirangutega“;

3) peaministri 16. märtsi 2020. a korraldus nr 32 „Eriolukorra juhi korraldus

liikumispiirangu kehtestamiseks pärast riigipiiri ületamist“;

4) peaministri 17. märtsi 2020. a korraldus nr 38 „Eriolukorra tööde juhtide määramine

korralduste täitmise koordineerimiseks ja SMS ohuteavituse korraldamiseks“;

5) peaministri 24. märtsi 2020. a korraldus nr 45 „Eriolukorra juhi korraldus seoses

liikumisvabaduse piirangute kehtestamisega avalikes kohtades“;

6) peaministri 24. märtsi 2020. a korraldus nr 46 „Eriolukorra juhi korraldus

kaubandusettevõtetes liikumisvabaduse piirangu kehtestamise kohta“;

7) peaministri 26. märtsi 2020. a korraldus nr 52 „Eriolukorra juhi korraldus

liikumisvabaduse piirangu kehtestamiseks COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse

diagnoosiga isikutele ja nende isikutega koos elavatele või samas elukohas püsivalt viibivatele

isikutele“;

8) peaministri 3. aprilli 2020. a korraldus nr 58 „Eriolukorra juhi korraldus

hoolekandeasutustes liikumisvabaduse piirangu kehtestamise kohta“.

2. Massiteabevahendite valdajatel avaldada korraldus viivitamata, muutmata kujul ja

tasuta.

3. Korraldus jõustub 18. mail 2020. a.

Korraldust saab vaidlustada esitades haldusmenetluse seaduses ette nähtud korras vaide 30

päeva jooksul arvates päevast, millal korraldusest teada saadi või oleks pidanud teada saama.

Samuti saab korraldust vaidlustada esitades halduskohtule kaebuse halduskohtumenetluse

seadustikus ette nähtud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavaks tegemisest.

Seotud lood
16.05.2020 20.05.2020
Loo tellimiseks pead olema sisse logitud Postimees kontole.
Logi sisse
Sul ei ole kontot?
Loo Postimees konto