Eriolukorra reeglid kehtivad ka volbriööl

Volbriööl tee lõket üksnes pereringis.

FOTO: Arvo Meeks

Eriolukorras on avalikud kogunemised keelatud ning politsei loodab ka volbriööl inimeste vastutustundlikkusele. Politsei- ja piirivalveameti pressiteates seisab siiski, et probleemide ennetamiseks on volbriööl ja pühadenädalavahetusel väljas tavalisest suuremad politseijõud.

Politsei- ja piirivalveameti juhtivkorrakaitseametniku Tago Trei sõnul ei tohi volbriööl unustada, et kinni tuleb pidada nii eriolukorra nõuetest kui üldistest ohutusreeglitest. "Eriolukorrast tulenevalt ei ole lubatud avalikud üritused ja muud kogunemised, sest need suurendavad uute haiguspuhangute tekke riski. Volbrilõkkeks kogunemine on lubatud üksnes kitsas pereringis, avalikes kohtades kogunemata," tuletas ta meelde.

Politsei on volbriööl ja pühade tõttu pikeneval nädalavahetusel tööl tavapärasest suuremate jõududega. "Avaliku korra tagamise kõrval hoiame jätkuvalt kätt pulsil, et pühademeeleolus ei toimuks suuremaid kogunemisi ning avalikes kohtades liikuvad inimesed peaksid kinni 2 + 2 reegli täitmisest, nii et viiruse leviku oht oleks minimaalne," sõnas Trei. "Loodame inimeste südametunnistusele ja mõistmisele, et enda ja teiste tervise hoidmiseks on olenemata päevast või pühast oluline eriolukorra nõudeid hoolsalt järgida. Muul juhul on paraku kõik meie senised pingutused olnud asjata."

Tagasi üles
Back