Reeglite leevenemisest hoolimata jalgpalliklubi kunstmurustaadioni avama ei torma

Järveäärsele kunstmuruväljakule ja selle ümbrusesse kogunemine ei ole praegu veel lubatud.

FOTO: Elmo Riig

Valitsuse 28. aprillil tehtud otsusega on laupäevast lubatud spordiüritused ja vabaõhutreeningud, millel osaleb kõige rohkem kümme inimest. Et treeninguid hoolikalt planeerida ning tagada eriolukorra tingimustest range kinnipidamine nüüd ja edaspidi, on klubi otsustanud, et kunstmuruväljakut kogu klubile käesoleval nädalalavahetusel veel ei avata.

Laupäevast, 2. maist on valitsuse korraldusega lubatud välitingimustes spordi- ja liikumisüritused tingimusel, et rühmas on maksimaalselt 10 inimest, osalejad peavad kinni 2 + 2 reeglist ja korraldaja või teenuseosutaja on taganud desinfitseerimisvahendite kasutamise. Kui korraldaja või teenuseosutaja on eriolukorra meetmed täitmata jätnud, tuleb tal maksta sunniraha, kõige rohkem 2000 eurot.

Jalgpalliklubi teatel on kunstmuruväljak selle nädala lõpuni avatud ainult indviduaaltreeninguteks esindusmeeskonnale ning seejuures järgitakse rangelt 2 + 2 reeglist kinnipidamist, desinfektsiooninõudeid ja muid eriolukorraga seotud korraldusi. Jalgpallikoolile ega avalikkusele kunstmuruväljakut esialgu ei avata.

Klubi juhtkond ja noortetreenerid analüüsivad olukorda videokoosolekute vahendusel iga päev, võttes arvesse vabariigi valitsuselt laekuvat värsket infot, mis sageli muutub ja täpsustub. Jalgpallikooli treenerite soov on taasalustada treeninguid võimalikult kiiresti, ent esmatähtsaks peetakse jalgpallikooli laste tervise hoidmist.

See tähendab muu hulgas seda, et klubi korraldab enne treeningute alustamist kõigile jalgpallikooli treeneritele koroonaviiruse proovi tegemise, et tagada laste ohutust.

Juba esmaspäeval tuli linnavalitsuselt luba avada kunstmuruväljak jalgpallikoolile. Viljandi JK Tuleviku kogukonnajuht Marek Tiits nentis, et klubi on väga tänulik linnavalitsusele esmaspäevase otsuse eest lubada kunstmuruväljak soovi korral jalgpallikooli tarbeks avada, ent sündmused riigivalitsuse tasandil arenesid sealtpeale üsna kiiresti edasi.

"Pidime ümber orienteeruma, sest valitsuselt tulnud korralduste põhjal sai selgeks, et meil peaks olema võimalik teatud tingimuste täitmisel jalgpallikooli tegevust vaikselt taasalustada. Samas ei saa me endale lubada neis asjus kiirustamist, sest eriolukord kestab ja viiruseoht pole samuti kuhugi kadunud," ütles Tiits.

Kogukonnajuhi arvates on selge, et jalgpallikooli tööd ei ole võimalik uuesti käivitada, kui staadioni kasutamisel distantsi hoidmise reeglitega väikegi vastuolu tekib või kui staadioni kasutamine oleks üheski aspektis reguleerimata. "Nii otsustasime, et laseme treeneritel tööd teha, ilma et nad peaksid samal ajal staadionil korra tagamise pärast muret tundma. Ka ei ole riigilt praeguse seisuga tulnud lõpuni täpseid juhiseid ja nõudmisi vabaõhutreeningute korralduse kohta," rääkis Tiits.

Ebaselgeid muutujaid on praegu väljaku avamiseks tema hinnangul veidi liiga palju. "Võtame rahulikult, ent loodame, et laste treeningutele lubamine on pigem päevade küsimus. Rõhutan veel kord, et klubi ei torma pea ees avama ei staadioni ega jalgpallikooli treeninguid, me tahame olla igas detailis täielikult valmis ja seaduskuulekad."

Treenerid jagavad vastutusalad ning töötavad käesoleval nädalal pingeliselt, et koostada graafikud, mille järgi saaksid jalgpallikooli rühmad vabaõhutreeninguid alustada esimesel võimalusel. Sellest annab klubi kõigis infokanalites ning jalgpallikooli lapsevanemate isikliku e-posti vahendusel teada. Seni palutakse jalgpallikooli õpilastel ning linnakodanikel kunstmuruväljakule mitte minna. Väljakule ning selle ümbrusesse kogunemine ei ole praegu veel lubatud.

Kuigi laupäevast alates on lubatud kümne inimesega treeningud, siis on ka esindusmeeskonna rühmatrennide saatus esialgu lahtine, sest valitsuse juhised on üsna ebatäpsed. “Siiamaani pole näiteks teada, kas selle kümne sisse on arvestatud ka treener ja füsioterapeu. Ehk võivad nemad eraldi olla, lisaks kümnele mängijale?” selgitas Tiits kõhkluste tagamaid.

Kuniks täpsemate juhtnööride selgumiseni jätkab Tuleviku esindusmeeskond individuaaltreeninguid.

Tagasi üles
Back