Töötasu hüvitist saab küsida esmaspäevast

Viljandi töötukassa.

FOTO: Elmo Riig

Eesti töötukassa annab oma veebilehel teada, et 6. aprillist saab esitada töötasu hüvitise taotlusi. Teha saab seda töötukassa iseteenindusportaalis e-töötukassa, taotluse võib esitada kas tööandja või selleks volitatud isik. Hüvitis kantakse töötaja pangakontole.

Töötukassa juhatuse esimees Meelis Paavel paneb kõigile südamele, et toetust peaks taotlema need tööandjad, kelle tegevus on erakorralistest asjaoludest tulenevalt märkimisväärselt häiritud.

"Töötasu hüvitis on mõeldud selleks, et aidata tööandjal üle elada ajutised raskused, et ta ei peaks töötajaid koondama või tegevust lõpetama," selgitas ta.

Töötasu hüvitist saab taotleda tööandja, kes vastab kahele tingimusele kolmest.

• Ettevõtte käive või tulu on sellel kuul, mille eest hüvitist taotletakse, langenud vähemalt 30 protsenti võrreldes eelmise aasta sama kuu käibe või tuluga.

• Vähemalt 30 protsendile ettevõtte töötajatest ei ole kokkulepitud mahus tööd anda.

• Vähemalt 30 protsendil ettevõtte töötajatest on vähendatud töötasu vähemalt 30 protsendi võrra või alampalgani.

Töötukassa hüvitab töölepinguga töötajale 70 protsenti tema varasemast keskmisest palgast, aga mitte rohkem kui 1000 eurot kuus brutos ja mitte vähem, kui on alampalk. Tööandja on kohustatud maksma töötajale, kes saab töötasu hüvitist, brutotöötasu vähemalt 150 eurot. Tööandjal tuleb oma osa välja maksta enne taotluse esitamist.

"Taotlusi menetletakse saabumise järjekorras, otsus saadetakse nii tööandjale kui töötajale. Kui taotlus on töötukassale esitatud ja lisadokumente ei ole vaja, maksab töötukassa töötasu hüvitise inimesele viie kalendripäeva jooksul," selgitas Paavel.

Taotluse esitab tööandja, hüvitis kantakse töötaja pangakontole.

Töötukassa juhatuse liige Erik Aas soovitas tööandjatel üle vaadata, kellel on õigus e-töötukassas avaldusi esitada ja vajaduse korral teha volitus sellele inimesele, kes saab hüvitise taotlemiseks avalduse teha. Volituse andmise õpetus asub töötukassa kodulehel.

Tööandja peab töötukassa iseteenindusportaalis esitatavas avalduses märkima, millistele kriteeriumitele ta vastab, ja lisama tõendavad dokumendid.

"Näiteks käibe langust tõendab tööandja maksuandmete tõendiga, tulude vähenemist tõendab rahavoogude aruanne või muu raamatupidamisdokument. Töö mitteandmist või töötasu vähendamist tõendab tööandja dokumendiga, kus on näha, et töötajaid on teavitatud töö mitteandmisest või töötasu vähendamisest," lausus Aas. Kirja tuleb panna ka töötaja andmed, kellele hüvitist taotletakse, ja lisada kinnitus tööandja omaosaluse väljamaksmise kohta.

Töötasu hüvitist on õigus saada töötajal kuni kahe kalendrikuu eest. Hüvitise taotlemiseks esitab tööandja avalduse iga kuu kohta eraldi. Kui tööandja lõpetab töösuhte töötajaga koondamise tõttu samal kalendrikuul, mille eest töötasu hüvitist taotletakse, või sellele järgneval kuul, peab tööandja hüvitise töötukassale tagasi maksma.

Tagasi üles
Back