Aprillist saab kõiki keskkonnatasusid deklareerida elektrooniliselt

Esilaadur lubjakivikarjääris

FOTO: Keskkonnaamet

Alates 1. aprillist saab maavara kaevandamise keskkonnaloa taotlusi ja aruandeid esitada keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS. Endine keskkonnaameti e-teenuste portaal jääb avatuks üksnes eelmiste aastate parandusdeklaratsioonide esitamiseks.

Mullu viis keskkonnaamet uude süsteemi jäätme-, vee- ja välisõhu valdkonna keskkonnaload ning keskkonnatasude deklareerimise. Nüüd lihtsustub lubade ja deklareerimisega seonduv elektrooniline asjaajamine ka maavara kaevandajatele. Paberil keskkonnaloa taotlusi enam vastu ei võeta.

Keskkonnaloa andmed on juba uude infosüsteemi kantud, seega saab tasude deklareerimisega alustada kohe aprilli alguses. Esmakordsel süsteemi sisenemisel tuleb allkirjastada kasutusleping ja vajadusel teha volitused.

Klientide elu lihtsustab näiteks infosüsteemi automaatne meeldetuletus, kui deklareerimiskohustuse tähtaeg on lähenemas. Uute funktsioonidena saab näiteks maavara kaevandamisõiguse deklaratsiooni esitamise puhul deklareerida ka kaevise ja katendi tarbimist kaevandamisala piires ning esitada keskkonnaametile karjääri korrastamise andmeid.

KOTKAS-e kasutuselevõtu pikaajalisem eesmärk on koondada kogu keskkonnalubadega seonduv ühte kesksesse infosüsteemi, kus ettevõtja saab lisaks keskkonnatasude deklareerimisele hallata kõiki loa menetlusega seotud andmeid. Järgmise sammuna tuuakse infosüsteemi keskkonnaregistreeringute taotlemise võimalus. Projekt on seotud valitsuse nullbürokraatia programmiga.

Tagasi üles
Back