KredEx alustab koostöös pankadega esimeste kriisimeetmete pakkumist

Ametist vabastatud väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kaimar Karu

FOTO: Eero Vabamägi/Postimees

Koroonaviiruse levik on toonud Eesti ettevõtete majandustegevuses kaasa märkimisväärseid tõrkeid. Ettevõtete abistamiseks töötas riiklik finantseerimisasutus KredEx välja kriisimeetmed, millest esimesi hakkab pakkuma alates järgmisest nädalast. Esimeste meetmete rakendamine käib pankade kaudu.

KredExi juht Lehar Kütt nentis pressiteate vahendusel, et KredEx aitab ettevõtjaid erakorralise laenukäenduse ja vajadusel erakorralise laenuga ning on valmis võtma senisest suuremaid riske. "Töötasime meetmete paketid välja vastavalt kriisi kulgemise erinevatele võimalikele stsenaariumitele. Erakorraline laenukäendus uute laenude väljastamiseks või olemasolevate pangalaenude tagasimaksegraafikute leevendamiseks aitab ettevõtte likviidsusprobleeme kas ennetada või pehmendada. See kriis on ületatav, kui pingutame kõik ühiselt. Ettevõtjad, riigisektor ja pangad töötavad selle nimel, et hoida ettevõtteid töös ning säilitada seeläbi võimalikult palju töökohti," märkis ta.

Nagu võib lugeda pressiteatest, tehakse teenused ettevõtetele kättesaadavaks järk-järgult. KredEx hakkab käibelaene, investeerimislaene ja suuremates summades laenukäendusi andma pärast seda, kui talle on lisaeelarvega eraldatud selleks vajalik kapital ning riigikogu on muutnud ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seadust. Väiksemas summas laenukäenduste andmisega alustatakse uuel nädalal.

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri Kaimar Karu sõnul on praegu eesmärgiks avada KredExi meetmed võimalikult kiiresti ning edaspidi vajadusel tingimusi kohendada. "Kogume ettevõtjate tagasisidet meetmete sobilikkusest ja võimalusel käivitame uusi abinõusid, kui näeme, et olemasolevad ei suuda vajadust ära katta," lausus ta. "Kindlasti on oluline rõhutada, et KredExi kriisimeetmete pakett on mõeldud nii väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele kui ka suurettevõtetele. Makseraskuste ohu tekkimisel soovitan tungivalt pöörduda oma kodupanka esimesel võimalusel. Läbi oma kodupanga pääseb siis juba ligi ka KredExi meetmetele. Neile ettevõtetele, kel on praegu võimalik tootmist hoopis laiendada, on KredExil eraldi meede, mida tasuks sellise vajaduse tekkimisel kindlasti kaaluda. Mitmetes sektorites on olukord soodne innovatiivsete lahenduste pakkumiseks, mis on ehk omakorda abiks ka teistele meie kohalikele ettevõtetele."

KredExi teenuste sihtrühm on kõik Eesti ettevõtted, välja arvatud need, mille puhul juba ka varem kehtis välistus. Lisaks peab ettevõtte finantsseis seisuga 31. detsember 2019 olema korras ehk ettevõte ei tohi olla raskustesse sattunud juba enne kriisi. Kriisimeetmed on mõeldud ettevõtetele, kelle raskused on otseselt või kaudselt tingitud koroonapuhangust.

Karu märkis, et KredEx on aastate jooksul tõestanud oma võimekust niisuguste abinõude haldamisel ning seoses uute meetmetega on ta asunud oma võimekust ka kasvatama. "Väga positiivne on näha, et KredEx suutis ka omalt poolt kiiresti reageerida, vajalikku sisendit pakkuda ning oma teenuste portfelli uute vajaduste valguses üle vaadata."

Täpsemad tingimused esimeste kriisimeetmete kohta leiab KredExi kodulehelt www.kredex.ee/koroona.

Sammud likviidsusprobleemide leevendamiseks

Esmalt tuleb ettevõtjal läbi mõelda plaan, kuidas ettevõte raskustest välja tuua. Seejärel pöörduda panka ning paluda uut laenu või olemasoleva laenu tagasimaksegraafiku leevendamist. Peaaegu kõik pangad on väljendanud valmisolekut võimaldada kriisist mõjutatud ettevõtjatele maksepuhkust.

Juhul kui pank näeb selleks vajadust, kaasab ta KredExi, et rakendada kriisimeetmeid. Otse KredExi poole pöörduda pole vaja, meetmete rakendamine käib koostöös pangaga. KredExil on tihe koostöö kõigi Eestis tegutsevate suuremate pankadega ning nende kaudu jõuab tema tugi mugavalt ettevõtjateni. Samas palub KredEx ettevõtjatelt mõistvat suhtumist ja anda pankadele aega uute teenuste tingimustega tutvumiseks.

Kui eelnevate sammudega ei jõuta positiivse lahendusi, on ettevõtjal võimalik taotleda KredExist erakorralist laenu. Esmajärjekorras tuleks kasutada võimalust taotleda laenu pangast ning kasutada selle saamiseks KredExi erakorralist laenukäendust. Erakorralist otselaenu saab taotlema hakata alates 3. aprillist. Laene välja maksma ei saa hakata enne, kui riik on KredExile eraldanud selleks vajaliku kapitali. Eeldatavasti ei juhtu see enne aprilli keskpaika, sest eelduseks on, et riigikogu võtab vastu lisaeelarve. Allikas: KredEx

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles