Viljandi haiglas peeti virtuaalistung

Jämejala sundraviosakonnas peeti kohtuistung viiruse tõttu videosilla vahendusel.

FOTO: Erakogu

Viljandi haigla sundravi osakonnas peeti esimest korda kohtuistungit telesilla vahendusel. Süsteem oli arendamisel ning nüüd andis olukord võimaluse see kasutusele võtta. Plaanitu käivitus edukalt.

Et eriolukord ei võimaldanud tavapärast kohtumenetlust, oli kohtunik oma kodus ja patsient Viljandi haigla sundraviosakonnas Jämejalal. See oli hagita menetlus patsiendile eestkoste seadmiseks ja toiminguks isiku ärakuulamine erinõude korras.

Viljandi haigla arendusspetsialist Kristina Mätlik ütles, et kui muidu kohtuvad patsient ja kohtunik sellisel puhul sundraviosakonnas, siis seekord sai see teoks telesilla abil. "See oli esmakordne ja põnev koostöökogemus," lausus ta.

Ka kohtunikule oli see esimene selline menetlustoiming. "Eriolukorra ja rahva tervist ohustava nakkushaiguse leviku tõttu pidas kohus võimalikuks erinõude täitmist korraldada viisil, mille kohaselt toimus ärakuulatava isikuga suhtlemine elektroonilisi sidevahendeid kasutades," ütles kohtunik Kalev Kuningas.

Tartu maakohtu Viljandi kohtumaja juht Silvi Maiste sõnas, et eriolukorrast hoolimata peab olema tagatud õigusemõistmise korrakohane toimimine. Viiruse leviku tõkestamiseks võimaldatakse teenistujatel ja kohtunikel töötada kodust ning kasutada istungite läbiviimiseks tehnilisi lahendusi. "Seda kasutab kohus ka muul ajal, näiteks videosilda istungil kohtu ja vangla vahel," sõnas Maiste.

Ta tõdes, et kui kohtuistungit ei ole võimalik tehniliste sidevahendite abil pidada, otsustab kohus istungi pidamise igas konkreetses asjas eraldi. Näiteks tsiviilasjus kasutab kohus rohkem kirjalike menetluste võimalust.

Eriolukorrast tingituna on Viljandi kohtumaja lühendanud lahtiolekuaegu. See on avatud tööpäeviti kella 9–14. Hilisemal ajal pääsevad majja istungitel osalejad ning menetlustoimingutega seotud isikud.

Kohtumajja tulijatel palutakse täita ankeet, millega nad kinnitavad, et ei ole kokku puutunud kellegagi, kel on koroonaviiruse sümptomid või kes on olnud kontaktne viirusekandjaga. Viiruse leviku takistamiseks haigussümptomitega või viirusekandjaga lähikontaktis olnud isikuid kohtumajja ei lubata.

Tagasi üles
Back