E, 26.09.2022

Vähekindlustatud lasterikkad pered saavad tänasest kodutoetust taotleda

Üllar Priks
, reporter
Vähekindlustatud lasterikkad pered saavad tänasest kodutoetust taotleda
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
KredEx
 
KredEx  Foto: Tairo Lutter

Kredex hakkas täna vastu võtma väikse sissetulekuga lasterikastele peredele mõeldud kodutoetuse taotlusi. Lasterikaste perede elamistingimuste parandamisse panustatakse tänavu üle 3 miljoni euro. Võrreldes varasemasega on kasvanud toetuse piirmäärad. Taotlusi saab esitada 20. aprillini.

Võimalus elamistingimusi parandada on peredel, kus kasvab vähemalt kolm kuni 19-aastast last ning kelle sissetulek ühe leibkonna liikme kohta oli eelmisel aastal alla 355 euro kuus. Toetust saavad ennekõike need pered, kellel pole oma kodu või eluase ei vasta tänapäeva elamistingimustele, sealjuures pole vee- ja kanalisatsioonisüsteemi või pesemisvõimalust, katus ei ole vettpidav või küttekolded ei taga kodus piisavalt sooja temperatuuri või on eluohtlikud.

Kui varem oli suurim toetussumma 8000 eurot ning teistkordsel taotlemisel 5000 eurot, siis sellest aastast tõsteti toetuse piirmäära. Nüüd on suurim toetussumma 10 000 eurot. Kolme- ja neljalapselised pered, kellele on varem ühe korra kodutoetust eraldatud, saavad teist korda taotleda veel 5000 eurot. Pered, kus on viis last või rohkem ja kellele on varem korra kodutoetust eraldatud, saavad teisel korral taotleda 10 000 eurot.

Tagastamatut toetust saab kasutada näiteks eluaseme püstitamise, renoveerimise, ümberehitamise või laiendamisega seotud väljaminekuteks, aga ka eluaseme tehnosüsteemide või -võrkude rajamise, muutmise või asendamisega seotud kulutusteks. Lisaks võib seda kasutada eluaseme soetamiseks juhul, kui leibkonnal ei ole päris oma kodu või leibkonna omandis olev maja või korter ei vasta tänapäeva elamistingimustele, sealhulgas on eluase perele mõistlikel eeldustel ruumiliselt väike. Eelmisel aastal kasutati toetust kõige enam eluaseme renoveerimiseks ja eluaseme soetamiseks.

Varem toetust saanud pered peavad korduva toetuse taotlemise hetkeks olema eelmise toetuse sihtotstarbeliselt ja tähtajaks ära kasutanud ning esitanud Kredexile seda kinnitava lõpparuande.

Märksõnad
Tagasi üles