Algab avalduste vastuvõtt kooliminejate vanematelt

Paalalinna kool

FOTO: Elmo Riig

Viljandi linnavalitsuse haridus- ja kultuuriamet ootab 31. märtsini avaldusi munitsipaalkoolide ehk Jakobsoni, Kesklinna ja Paalalinna kooli esimesse klassi astuvate laste vanematelt või laste seaduslikelt esindajatelt.

Koolikohustuslane on laps, kes 1. oktoobriks saab seitsmeaastaseks või kes on saanud eelmiseks õppeaastaks koolipikenduse. Vanemate soovil võetakse esimesse klassi vastu ka koolikohustuslikust east noorem laps, kui kooliväline nõustamismeeskond või lasteasutus on hinnanud lapse koolivalmidust ja andnud tema õppima asumiseks soovituse. Kaare kooli saab õppima asuda vaid koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel.

Abilinnapea Janika Gedvil ütles, et need vanemad, kes vajavad oma lapsele koolikohta pärast komisjoni otsust, peavad juba otse koolide poole pöörduma. "Meenutan, et koolikohad II–IX klassini on koolide jagada, sest neil on ülevaade vabadest kohtadest," ütles Gedvil. Abilinnapea sõnul on kõik Viljandi koolid väga head.

Õpilaskohtade jaotamine

Õpilaskohti jaotades arvestatakse lapse registrijärgset elukohta, võimaluse korral eelistatakse sooviavaldusi õppida õdede ja vendadega samas koolis ja koolide õppekohtade arvu. Vastavalt kehtivale vastuvõtukorrale eelistatakse lapsi, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmete põhjal Viljandi linn. Kui kooli on soovijaid rohkem, kui koolil on õppekohti, siis komisjon määrab sisseastujale kooli, arvestades tema elukohaandmete rahvastikuregistrisse kandmise aega, eelistades neid, kelle registrikanne on varasem. Teiste omavalitsuste laste avaldused rahuldatakse vabade kohtade olemasolu korral.

Esimesse klassi astumine on korraldatud läbi e-keskkonna, kuhu saab siseneda valides www.viljandi.ee lehelt ülevalt menüüst e-teenused. Sisse saab logida ID-kaardi või Mobiil-ID-ga. Taotluse nimi on "Esimesse klassi astumise taotlus ja koolimineku toetuse taotlus" ehk see on kaks ühes taotlus. Ainult "Koolimineku toetuse taotluse" esitavad need lapsevanemad, kelle lapsed ei lähe Viljandi munitsipaalüldhariduskoolidesse.

Kui lapse registrijärgne elukoht ei ole Viljandi, tuleb taotluse vorm alla laadida www.viljandi.ee lehelt rubriigist "Avalduste vormid" ning saata aadressil viljandi@viljandi.ee. Avalduste esitamise tähtaeg on 1. aprill.

Aprilli jooksul vaatab linnavalitsuse moodustatud komisjon saabunud avaldused läbi ning määrab koolide nimekirjad tulenevalt kehtivast vastuvõtmise korrast ning koolikohtade arvust. Neile avaldustele, mis mingil põhjusel jäävad rahuldamata, saadetakse põhjendusega vastus aprilli jooksul avaldusel märgitud  e-posti aadressil.

30. aprilliks kinnitatakse esimeste klasside õpilaste nimekirjad koolide kaupa ning seejärel avalikustab iga kool oma veebilehel. Pärast 30. aprilli laekuvate avaldustega tegelevad need koolid, kus on vabu õpilaskohti. Mai jooksul toimuvad koolides infokoosolekud.

Koolikohustuse edasilükkamine

Laps, kes peaks sel aastal kooli minema, kuid kel ei ole koolivalmidust, võib koolivälise nõustamismeeskonna soovituse alusel asuda koolikohustust täitma üks õppeaasta hiljem. Sellise soovituse saamiseks tuleb vanemal pöörduda koolivälise nõustamismeeskonna poole. Viljandimaa kooliväline nõustamismeeskond on Rajaleidja keskuses Kauba tänav 12. 

Koolimineku toetus

Esimest korda Viljandi kooli esimesse klassi astuva lapse vanematel, kelle laps on rahvastikuregistri andmete põhjal olnud Viljandi elanik vähemalt viimased 12 kuud enne 1. septembrit, on võimalik taotleda koolimineku toetust. Selle toetuse saajad on ka esimest korda esimesse klassi astujad, kes koolivälise nõustamismeeskonna otsuse põhjal on määratud õppima erivajadustega laste haridusasutustes väljaspool Viljandit.

Käesoleval aastal on koolimineku toetuse suurus 150 eurot. Toetus makstakse välja avalduses märgitud arveldusarvele.

Tagasi üles
Back