Saksamaal on üks mereadmiraal won Henk ühe ammu aegse nõuu üleswõtnud ja seda tükis awaldanud, nõuu, mis jo sadandate aastate eest asjatundjate mõttes oli liikunud: see on ühe kanaali läbi, mis Elbejõe suust hakkaks ja Kileri lahesse ulataks, Põhja-Saksa ja Läänemerd ühendada. Saksamaale oleks see kanaal suureks kasuks ja tähtjuseks sõa- ja rahuajal, selle kõrwal aga teeks ta ka Wenemaa ja tõiste Eüroopa kaubaajamisele tükikest kasu ja lühendaks laewade teed.