Murepilved lasteaiaõpetajate kohal

Mait Allas tänab siiralt sirge seljaga koalitsiooni liikmeid, kes soovisid stabiilsust ja selgust lasteaiaõpetajate töötasu vallas.

FOTO: Erakogu

VILJANDI VALLAVOLIKOGU on ikka silma torganud kummaliste otsuste poolest. Seekordne otsus või õigemini otsustamatus asetab väga kehva situatsiooni lasteaiaõpetajad, kes näevad iga päev vaeva, et meie lastel oleks hea ja rõõmus lapsepõlv.

Lasteaiaõpetajad on inimesed, kelle hoolde usaldame oma kõige pisemad kaheksaks tunniks päevas, viieks päevaks nädalas ja rohkem kui 200 päevaks aastas, kuniks nende kooliealiseks saamiseni. Lasteaiaõpetajad on need, kes lisaks vanematele annavad lastele esimesed teadmised ja väärtused eluks. Nad on südamega oma töö juures.

Samu funktsioone täidavad veidi vanemate laste ja noorukite puhul kooliõpetajad. Nii lasteaia- kui kooliõpetajad on teinud teadliku karjäärivaliku ning läbinud kõrgkooli ja täienduskoolitusi. Nad seisavad selle eest, et meie tulevased põlved oleksid veelgi nutikamad ja innovaatilisemad, kui oleme ise suutnud olla.

RIIK ON VÕTNUD eesmärgiks võrdsustada magistrikraadiga lasteaiaõpetaja töötasu kooliõpetaja alampalgaga. Riik on näinud alates 2017. aastast ette ka üleminekutoetused eesmärgi saavutamiseks. Alates 2018. aastast on toetus püsinud sama, kuid et kooliõpetajate alampalk on olnud pidevas tõusus, on olnud omavalitsused sunnitud üha rohkem ise panustama, et tagada magistrikraadiga lasteaiaõpetajatele üldhariduskooli õpetaja alampalk.

29. jaanuaril oli vallavolikogu laual eelnõu, mille kohaselt määratakse lasteaiaõpetajate palgaks 90 protsenti üldhariduskooli õpetaja alampalgast ja magistrikraadiga lasteaiaõpetaja puhul 100 protsenti. See eelnõu puudutas vaid 2020. aastat. Mis saab aastal 2021?

PRAEGU EI TEA KEEGI, kas riik jätkab üleminekutoetustega. Kui palju tõuseb õpetaja palk ja kas Viljandi vald suudab selle tõusu ka lasteaiaõpetajate palkadega kaasa teha? Kui ei suuda, siis lasteaiaõpetajate palk mitte ei külmu, vaid kahaneb märkimisväärselt, sest kui vald ei soovi oma panust suurendada, kaob kindlasti riigi toetus.

Tegin ettepaneku muuta eelnõu printsipiaalseks ehk deklareerida, et Viljandi vallas, sõltumata toetustest ja muudest tõmbetuultest, on magistrikraadiga lasteaiaõpetajate palgatase võrdne kooli pedagoogide omaga. Selline muudatus oleks taganud stabiilsuse ja kindlustunde kõigile lasteaiaõpetajatele. Paraku otsustas vallavolikogu häältega 9:13 muudatusettepaneku maha hääletada.

MUUDATUSETTEPANEKU poolt hääletas ka mitu koalitsiooni liiget. Kusjuures rahulolematust teema tõstatumise pärast võis selgelt näha vallavanema näost. Kuidas ta saakski rahul olla, kui osa koalitsiooni liikmeid analüüsib arutelu käigus tekkinud uut infot ja langetab selle põhjal otsuseid, mis ei ole eelnevalt kokku lepitud ja toetavad opositsiooni ettepanekut. Siinkohal tänan siiralt sirge seljaga koalitsiooni liikmeid, kes soovisid stabiilsust ja selgust lasteaiaõpetajate töötasu vallas.

Loodame parimat, aga kindel saa milleski enne olla, kui volikogu esimees pole lausunud, et otsus on vastu võetud, ja seda haamrilöögiga kinnitanud.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles