Linnavalitsus ootab stipendiumide ja projektitoetuse taotlusi

Linnavalitsus ootab 1. veebruarini taotlusi Viljandi linna õpilasstipendiumi, spordistipendiumi ja loomestipendiumi määramiseks. FOTO: Elmo Riig

1. veebruarini saab esitada taotlusi Viljandi õpilasstipendiumi, spordistipendiumi ja loomestipendiumi määramiseks. Samaks ajaks oodatakse taotlusi linna projektitoetuse teise taotlusvooru.

Linnapea Madis Timpsoni sõnul taotletakse nii stipendiume kui ka projektitoetust meeldivalt palju. «Linn tahab loojatele, sportlastele ja tublidele õpilastele jõudu mööda võimalikult palju toeks olla. Mul on hea meel, et meie stipendiumide ja toetustega ollakse hästi kursis. Julgustan kõiki, kes oma tegevuseks toetust otsivad, kindlasti taotlust esitama,» ütles Timpson.

Õpilasstipendium on mõeldud üldhariduskoolides õppivale õpilasele, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Viljandi linn.

Stipendiumi saab taotleda Eesti Vabariigis või välisriigis õppiv või õppima asuv õpilane, kes vastab vähemalt ühele statuudis nimetatud tingimustest. Õpilasstipendiumi statuudi ja viite taotlemise veebikeskkonda leiab aadressilt www.viljandi.ee/stipendiumid.

Spordistipendium määratakse Viljandit või Viljandi spordiklubi esindavatele ning Viljandis elavatele ja tegutsevatele isikutele, et väärtustada ja toetada neei spordi arendamises ja populariseerimises.

Loomestipendium määratakse kujutava kunsti, rakenduskunsti, lavakujunduse, audiovisuaalse kunsti, lavakunsti, kirjanduse, muusika või arhitektuuri alal Viljandis elavatele või tegutsevatele autoritele ja esitajatele, et väärtustada ja toetada nende tegevust Viljandi kultuurielus.

Stipendiumide taotlemiseks tuleb esitada põhjendatud taotlus koos isiku tegevuse kirjelduse ja saavutuste loeteluga, stipendiumi kasutamise eesmärk ja oodatav tulemus ning vähemalt üks allkirjastatud soovituskiri. Loomestipendiumi taotlemisel tuleb lisaks esitada koopia käsikirjast, kavast, maketist või teosest, mille elluviimiseks stipendiumi taotletakse.

Samale taotlejale määratakse stipendium kuni kahel korral aastas.

Statuudid ja viite taotlemise veebikeskkonda leiab aadressilt www.viljandi.ee/stipendiumid.

Taotlusankeeti täites tuleb olla hoolikas, sest puudulikult vormistatud taotlusi ei arutata. Stipendiumide puhul ei arutata neid taotlusi, mille esitaja on varem stipendiumi saanud, kuid jätnud esitamata selle kasutamise aruande.

Projektitoetust saab käesolevas taotlusvoorus küsida 1. veebruarist 31. detsembrini toimuvale projektile. Taotlemine käib e-keskkonnas, kuhu saab sisse logida, valides linna kodulehel ülamenüüst e-teenused.

Lisainfo projektitoetuste taotlemise kohta on aadressil www.viljandi.ee/projektitoetus.

Tagasi üles
Back