Sõidueksamite vastuvõtmise kord muutub

Õppesõiduauto

FOTO: ARVO MEEKS (Valgamaalane)

1. veebruarist muutub nii autokoolide pakutav õpe kui ka riiklike teooria- ja sõidueksamite vastuvõtmine. Uus süsteem arvestab rohkem igapäevases liikluses toimuvat ning annab eksamineeritavale võimaluse õppeprotsessi paremini planeerida.

Neile õpilastele, kes alustavad autokoolis õppimist pärast 1. veebruari, kestab B-kategooria mootorsõidukijuhi esmaõppe algastme koolitus minimaalselt neli nädalat, aga see sõltub eelkõige autokooli võimekusest õppetööd planeerida. Õppur peab läbima vähemalt 30 sõidutundi ja 28 teooriatundi.

B-kategooria teooriaeksamil lisandub 10 küsimust ehk kokku on 40 küsimust, millele tuleb vastata 30 minuti jooksu. Eksam on kahes osas: 30 küsimust liiklusreeglite, liikluspsühholoogia ja sõiduki teemadel nagu ka praegu (vastamisel võib teha kuni viis viga) ning 10 liiklusohutust puudutavat küsimust, mis kirjeldavad liiklussituatsioone, kus reaalses liikluses võib keegi viga saada või hukkuda (võib teha ühe vea).

Aprillis lisandub võimalus registreerida ennast riiklikule teooriaeksamile kohe, kui autokoolis on teooria osa lõpetatud. Seega ei pea enam ootama, et kõik õppesõidud saaksid sõidetud. Meeles tasub pidada, et maanteeametis sooritatud teooriaeksam kehtib 12 kuud ning selle aja jooksul tuleb sooritada sõidueksam.

B-kategooria sõidueksamil ei ole enam detailselt manöövrite kaupa kirjeldatud viisi, kuidas harjutusi sooritada, vaid eksamineeritav otsustab, kuidas etteantud situatsioon lahendada. Enne iga harjutust selgitab eksamineerija harjutuse sisu, eesmärki ja hindamise parameetreid.

Harjutuste sooritamisel ei ole enam määratud võimalik katsete arv. Sõidueksamil nõutud kolm harjutust tuleb sooritada kümne minuti jooksul. Eksamineerija loeb eksami mittesooritatuks, kui eksamineeritav teeb arvestatava vea või ei soorita harjutusi selleks ettenähtud aja jooksul.

Enam ei ole kindlat vigade loetelu, mille põhjal arvatakse sõidueksam mittesooritatuks. Eksamineerija teeb otsuse, kas eksamineeritav sooritas sõidueksami või mitte, lähtudes sellest, kas eksamineeritav järgib liiklusreegleid ja sõidab ohutult.

Kui eksamineeritav ei soorita sõidueksamit kolmandal korral, suunatakse ta autokooli jätkuõppele, kus peab võtma vähemalt kaks sõidutundi. Uuele sõidueksamile saab registreerida pärast jätkuõppe läbimist.

Eelmisel aastal võttis maanteeamet vastu 34 068 teooriaeksamit ja 36 207 sõidueksamit. Teooriaeksami läbis esimesel korral 76 ja sõidueksami 56 protsenti eksamineeritavatest. Sõidueksamitest 26 370 olid B-kategooria eksamid, mille läbis 41 protsenti juhikandidaatidest.

Tagasi üles