iDeal kampaania

Naelu ei ole!

Urmas Suik, vabamõtleja.

FOTO: Erakogu

NÕUKOGUDE AJAL liikus rahva seas ringi selline anekdoot: kolhoosi ehitusmehed pidid sealauda katust panema ja kuna naelu ei olnud, kästi neil minna kuulama loengut teemal «Kuidas ehitada ülemaailmset kommunismi». See anekdoot tuleb meelde, kui mõelda meie praeguste poliitikute peale.

Meie riigivalitsejate esmane ülesanne peaks olema oma suhteliselt korraliku palga eest inimestele elamisväärne elatustase ja toimiv riik tagada. Visioonipuuduse tõttu üritavad nad aga lihtsalt valijatele meele järele olla just nagu pugejalikud alluvad ülemuse ees, kasutades selleks vaimuvaest retoorikat mitmesugustel parajasti populaarsetel teemadel.

Nii nõuab näiteks riigikogu esimees, et venelased andku meilt röövitud territoorium tagasi. Ehk võiks alustuseks uurida, kas Petserimaa elanikud ise ikka ootavad pikisilmi vabastajaid, kes samal ajal venelasi tibladeks ja muidusööjateks tituleerivad? Välisminister nõuab kompensatsiooni okupatsiooni eest, Tartu rahu järgne piir olevat püha ja puutumatu. Lugupeetavad on võib-olla kuulnud – selles ei ole ma nende kõnepruuki kuulates küll väga kindel –, et Euroopa riigipiire on maha joonistatud Napoleoni vallutuste järgse Viini kongressi, esimese maailmasõja järgse Versailles’ rahulepingu ning hilisemal ajal ka Teheranis ja Jaltas teise maailmasõja võitjate USA, Nõukogude Liidu ja Ühendkuningriigi liidrite kokkulepete kohaselt. Vaadake kaarti: millised neist piiridest praegu kehtivad? Mõningatel andmetel olevat Leonid Brežnev enne 1968. aasta Tšehhoslovakkias Alexander Dubčeki «inimliku näoga» sotsialismi mahasurumist USA presidendi Lyndon B. Johnsoniga nõu pidanud, veendumaks, et teise maailmasõja järel Teheranis ja Jaltas kokkulepitud mõjusfäärid ikka kehtivad.

POLIITIKUD TEGELEVAD lihtsalt asendustegevusega. Ja väga hästi sobivad inimeste tähelepanu olmemuredelt kõrvalejuhtimiseks mitut sorti hüsteeriad, millele annavad hoogu meediakanalid. Kõige mastaapsem on ehk Rootsi neiu Greta Thunbergi käivitatud kampaania ärakasutamine. Seda laadi massihüsteeria puhkemisi on olnud varemgi, kui meenutada näiteks möödunud sajandi 60. aastaid. Eriti ohtlikuks muutuvad need siis, kui nende taha asub ka võim.

Rootsi koolitüdruk näib üritavat käivitada ülemaailmset kampaaniat. Keemiline element süsinik on kuulutatud maailmalõpu generaatoriks. Ehk peaks elusloodusel siis hingamise kui ühe suure süsihappegaasi tootja ära keelama? Kuidas oleks vulkaanide, ühtede kõige suuremate saasta ja süsihappegaasi õhku paiskajate tegevuse piiramisega? Tõenäoliselt ei ole inimkond loodusega piisavalt vastutusrikkalt ümber käinud, aga rääkige siis asi lõpuni lahti! Kas inimkond on valmis ilma elektrita tagasi koopasse elama kolima? Kuuldavasti ei olnud preili Thunberg valmis Hispaanias Toledost Madridi sõitma rongi asemel eeslirakendiga, mida üks külakogukond oli talle pakkunud.

Lähis-Ida ja Pärsia lahe kriiside põhjused on majanduslikud. Asi on energiakandjate kanalite haldamises, mitte demokraatia kaitsmises. Loodetavasti ei ole nii lihtsameelseid inimesi, kes arvaksid, et USA sõdalased Afganistanis, Iraagis ja jumal teab kus veel mingisuguste ebamääraste ideaalide või moodsa sõnaga väärtuste eest lahinguid peavad.

MEIE PISIKESES maanurgas on tuttavad rahapesu- ja hädiste ministrite lood, lood permanentsest Vene ohust ja loomulikult listeeriaohust. Ei ole üldse kindel, et selle asendustegevuse suurmeister on ainult ­EKRE, kes on oma meelistegevuseks valinud ksenofoobia ning vastandumise varem võimul olnud erakondadele ja poliitikutele. Et võimult kõrvale jäänud poliitikutel riigi käekäigu mõjutamiseks väga palju võimalusi ei ole, on ka nemad igasuguste võtete kasutamisel püüdlikud.

Peaaegu kõikide meie võimulepürgijate lemmikloosung on, et kõik kodanikud tuleb eesti keeles rääkima panna. No kuulge, meie 1,3 miljonist elanikust peaaegu kolmandik on vene emakeelega! Ehk peaks tunnistama, et meie kõige suurem väärtus on inimesed ja seda sõltumata nende emakeelest? Äkki peaks inimestelt küsima, millises keeles nad koolis õppida soovivad? Tagasi vaadates tunnistagem, et kui 29 aastaga ei ole Eesti haridusjuhid suutnud vene õppekeelega koolides vene lastele eesti keelt selgeks õpetada, on nad oma töös läbi kukkunud.

EESTI KEELE ÕPETAMINE riigi elanikele on loomulikult vajalik. Aga see ei pea käima mingisuguse isamaalise nurisünnitise, keelepolitsei surve all. Seejuures inglise keele pealetungi suhtes on see keelepolitsei üsna leebe. Eesti keelt on Eestis muidugi tarvis kõigile, kes siin soovivad elada ja töötada, aga ühtki keelt ei õpeta selgeks surve abil.

Võimukandjad kogu maailmas on kehtestanud erinevaid piiranguid poliitikas osalejatele, kindlustamaks oma võimulpüsimist. Kord ei ole naisi valimiskastide juurde lastud, kord on nahavärvi järgi inimesi kõlblikeks ja mittekõlblikeks jagatud. Nahavärvi asemel on nüüd inimeste hääletuskõlblikuks ja -kõlbmatuks jagamiseks valitud keeleoskus. Pealegi, vene keele oskusega riigikodanik oleks pikemas perspektiivis 200 miljoni venekeelse naabri kõrval minu arusaamist mööda mõistlik. Näiteks leedulased lasid pärast taasiseseisvumist kõik kodanikud valimistel osalema.

EESTI ÜHISKONNA tervist on viimasel ajal enim kahjustanud rahapesuskandaalid ühiskonnas kõrgelt koteeritud pankades. Tegelikult on juured hoopis kaugemal. Meenutagem parteide salapäraseid kontosid piiritagustes pankades või rahapesuga sarnanevat rublatehingut mässulise islamifundamentalistliku Tšetseeniaga või poliitikute ja pugejalike ametnike «ärmatamise» sobingut. See, mismoodi poliitikud omi poisse tulusatele ametikohtadel sokutavad, on jätnud kindlasti tugeva jälje rahva arusaamisele asjaajamisest võimukoridorides. Nõukogudeaegset anekdooti parafraseerides: vabas Eestis naelu on, aga poliitikutel ei ole ideid, mis aitaksid rahva toimetulekut parandada. Ideede väljapakkumise asemel hirmutatakse naaberriigiga.

Ühe ettepaneku teen ka ise. Hoolimata poliitikute ja aeg-ajalt ka meedia kinnitusest, et Eesti on jõudnud rikaste riikide liigasse, minu arusaamist mööda see paika ei pea. Meil on suur hulk vaesuses vaevlejaid. Seepärast võiks proua president annetada raha, mis kulub igal aastal vabariigi aastapäeval eneseimetlejate paraadile, annetada hoopis vaesuses elavatele lastele.

Tagasi üles