Kokaviidika küla riigimees tehakse hõbemündiks

Eesti Panga president Jüri Jaakson

FOTO: Karl Hugo Akel

Eesti Pank laseb reedel, 10. jaanuaril ringlusse riigivanema ja pikaajalise Eesti Panga presidendi Jüri Jaaksoni 150. sünniaastapäevale pühendatud hõbedast meenemündi.

Viljandi vallas Kokaviidika külas sündinud Jüri Jaakson oli üks olulisemaid riigimehi, kes Eesti ajalugu on kujundanud. 1926. aastal Eesti Panga presidendiks valitud Jaakson ehitas sellest üles ajakohase ja usaldusväärse institutsiooni, mis etendas Eesti majanduselus tähtsat rolli. Eesti Panga presidendina oli ta rahvusvahelistele nõuetele vastava keskpanga ja rahasüsteemi rajamise ja juhtimise võtmeisik. Jaaksoni ajal toimus raha- ja pangareform, mille tulemusel muutus Eesti Pank tõeliseks keskpangaks ning sai ainuõiguse raha välja anda. Emiteeriti Eesti kroon ja Eesti Pangast sai Rahvusvaheliste Arvelduste Panga üks asutajaliikmeid, mis oli meie riigile suur tunnustus. Jaakson pidas iseseisvas Eestis ka mitut teist kaalukat ametikohta ning oli riigi majandusnõukogu, hiljem riiginõukogu liige.

Jaan Tõnisson kirjutas Postimehes 16. jaanuaril 1930 Jaaksoni kohta järgmiselt. "Mitte ainult üks meeldivamatest, waid ühtlasi aruldasematest kujudest Eesti awalikus elus on Jüri Jaaksoni isik. Aastakümneid awalikus elus töötades, seejuures korduwalt juhtiwatel kohtadel suure kindlusega tegutsedes on Jüri Jaakson üldise lugupidamise osaline, ilma et temal oleks awalikka waenlasi ligemal ehk kaugel.

Esimesel Võimalusel kodumaale kohaliku omavalitsuse alal tööle asudes on Jüri Jaakson aidanud seda alust kindlustada, millel wõis üles kerkida meie rahvuslik Vabadusehoone. Esimeste hulgas oli tema otsustaval silma pilgul teostamas Eesti riikliku iseseisvuse mõtet.

Tema osa maanõukogu ja selle tegevuse juhtimisel erilistes olndes oli niisama tähtis kui tema mõjuvõimas kaastöö Ajutises valitsuses ja esimestes vabariigi valitsustes. Kui esimese detsembri ärevate sündmuste puhul oli vaja vabariigi valitsuse etteotsa leida kindlat meest, siis langes valik Jüri Jaaksonile, kes kutse vastu võttis, sest et seda nõudis sümapilgu tähtsus."

Meenemünte vermitakse kokku kolm tuhat ning nende hind on 40 eurot, nimiväärtus 15 eurot. Münte saab osta 10. jaanuari keskpäevast alates Eesti Panga muuseumipoest ja Omniva e-poest. Samuti võtavad mündi müügile need Eesti postkontorid, kus müüakse Eesti Panga meenetooteid. Muuhulgas saab münti osta ka Uku keskuses asuvast Viljandi postkontorist.

Jaaksoni 150. sünniaastapäevale pühendatud hõbedast meenemündi autoriteks on kunstnikud Anna Roomet, Risto Tali ja Rait Siska.

Tagasi üles