iDeal kampaania

Millal algab uus aastakümme?

Olav Renno, bioloog-emeriitteadur

FOTO: Elmo Riig

IKKA JA JÄLLE vilksatab kirjutistes, et oleme jõudnud uue, XXI sajandi kolmanda aastakümne lävele.

Selles, et aastakümne eestikeelne sünonüüm ei ole dekaad (küll aga näiteks inglise, saksa, hispaania ja poola keeles võrdväärselt detsenniumiga), on keeleinimesed, ajaloolased ja teised juba kokku leppinud. Ent arvuteooriat halvasti jagavad kirjamehed ja -naised peavad 9-ga lõppevat aastat käsil oleva aastakümne viimaseks. Ka sajandivahetuse puhul oli sama probleem ja nii kiputi XXI aastasaja algust tähistama kaks korda. Õige oli 1. jaanuaril 2001.

Tavaks on saanud, et aastakümmet arvatakse aastaarvu eelviimase numbri muutumisest. Nii nimetamegi aastaid 1990–1999 üheksakümnendateks ja aastaid 2000–2009 nullindateks. Meie ajaarvamise – aastad enne ja pärast Kristuse kokkuleppelist sünnipäe- va – nullpunktist tagasi või edasi on aastakümned aga 1.–10., 11.–20. ja nii edasi kuni tänapäevani välja.

Lõppenud aasta oli selle kümnendi üheksas ja alanud aasta, anno Domini 2020 lõpetab käesoleva aastakümne. Nii et vahetus tuleb 31. detsembril 2020 kell 24! Ja 2010-ndaid aastaid on veel üks, enne kui jõuame 2020-ndatesse.

SIINKIRJUTAJA õigeks peetavat kümnenditeks jaotamist kasutatakse majandusteaduses, samuti kasutavad seda tehnika- ja reaalteadlased – analoogiliselt detsimaaljaotusega mõõdulindi lugemitega, kus esimene kümme lõpeb 10 ja 11 piiril. Versioon, et aastakümne alguseks peetakse 0-iga ja aastakümne lõpuks 9-ga lõppevat aastat, on eksitav mugandus, mida siiski valdavalt kasutatakse.

Mina aga soovin kõigile ikkagi õnnelikku kümnendi lõpuaastat.

Tagasi üles