Abiturientidel läheneb riigieksamite valiku tähtaeg

FOTO: Elmo Riig / Sakala

20. jaanuariks peavad gümnaasiumiõpilased teatama kooli juhtkonnale õppeained, milles nad soovivad tänavu riigieksameid teha. Samaks kuupäevaks peavad oma valiku tegema kutseõppeasutuste õpilased, kui nad soovivad riigieksameid sooritada.


Gümnaasiumi varem lõpetanud saavad riigieksamitele registreeruda riigiportaali www.eesti.ee päringukeskkonna vahendusel või täitma avalduse, mille vormi leiab eksamikeskuse

kodulehelt

. Ka varem lõpetanutele on riigieksamitele registreerumise tähtaeg 20. jaanuar.

Gümnaasiumi lõpetamiseks tuleb sooritada viis lõpueksamit, neist vähemalt kolm peavad olema riigieksamid.

Riigi- ja koolieksamite valikut õpilane samal aastal muuta ei saa ehk teisisõnu eksameid ei saa lisada, vahetada ega varem valitust loobuda. Eriti tuleks meeles pidada, et käesolevast õppeaastast saab kool lõputunnistuse väljastada kaheteistkümnenda klassi õpilasele, kellel on kõikide õppeainete kooliastme hinded vähemalt rahuldavad ja kes on kõik valitud lõpueksamid (nii kooli- kui ka riigieksamid) sooritanud positiivselt.

Kui õpilane puudub riigieksamilt ega soorita ka lisaeksamit, ei saa ta käesoleval õppeaastal kooli lõpetada. Samuti kujuneb kooli lõpetamisel takistuseks näiteks üheteistkümnendas klassis valitud ja tegemata jäetud keemiaeksam.

Tagasi üles
Back