Viljandimaa noortalunikud said rahaabi

Viljandimaast suurem toetussumma läks vaid Raplamaale.

FOTO: Pria.ee

Põllumajanduse registrite ja informatsiooni amet määras 105 põllumajandusliku tegevusega alustavale noorele ettevõtjale kokku 4 178 122 eurot noortaluniku toetust. 101 noortalunikku said toetust maksimaalses ulatuses ehk 40 000 eurot. Maakonniti on enim toetuse saajaid Raplamaal (13), järgnevad Viljandimaa (12), Põlvamaa, Tartumaa ja Võrumaa (igas 10 noort maaettevõtjat).

Augustikuine taotlusvoor oli käimasoleval rahastusperioodil neljas ja toetusteks oli eelarves 5 miljonit eurot. Kokku laekus 149 noortaluniku toetussoove 5,9 miljoni euro ulatuses. Kuivõrd soovitud toetuste summa ületas eelarvet, määras PRIA toetused nõuetekohastele taotlustele antud hindepunktide abil saadud paremusjärjestuse põhjal.

Populaarsemateks tegevusvaldkondadeks, millele toetus määrati, on teravilja-, kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus, milleks määrati toetust 27 ettevõtjale. Veislaste ja pühvlikasvatuseks anti toetust 15 ettevõtjale ning köögivilja-, puuvilja- ja marjakasvatuseks 23 ettevõtjale.  12 noortalunikku said toetust mesindusega tegelemiseks. 13 ettevõtjat said raha lamba- ja kitsekasvatuseks. Vähem oli neid, kes said toetust linnukasvatuseks, piimakarja pidamiseks, segapõllumajandusega tegelemiseks või taimede paljundamiseks. 

Toetuste rahuldamise otsuse tegemise järel maksab PRIA klientidele välja esimese osa (75 protsenti) määratud toetusest. Teise osa saavad kliendid kätte siis, kui on täitnud esimese osa saamisega seotud kohustused.

Toetust rahastatakse Euroopa maaelu arengu põllumajandusfondist ja Eesti riigieelarvest. Kokku on noortaluniku toetuse maksmiseks planeeritud käesoleval programmperioodil 22,1 miljonit eurot.

Tagasi üles
Back