Oskari Lihatööstuses ei ole tuvastatud uut listeeriabakteri leidu

Nädal tagasi avastati Oskari Lisatööstuse tootest listeeriabakter. VTA toiduosakonna juhataja kinnitusel oli AS Oskari Lihatööstuses tehtud korduv pinnaproov, mis võeti pärast töölaua puhastust, negatiivne.

FOTO: Marko Saarm

Veterinaar- ja toiduamet (VTA) on Oskari lihatööstuses pärast listeeriabakteri avastamist ettevõtte tootes viinud lihatööstuses läbi kontrolli ning uut bakterileidu pole tuvastatud.

"VTA ametnik teostas 11. novembril Oskar LT-s kontrolli ja võttis kontrolli käigus ka ettevõtte töökeskkonnast ja tootest proovid Listeria monocytogenese tuvastamiseks. Proovide vastused olid nõuetekohased, see tähedab, et Listeria monocytogenest ei tuvastatud. Lisaks ettevõtte enda poolt rakendatud tegevustele tegi VTA ettekirjutused sanitatsiooniplaani ja proovivõtuplaani korrigeerimiseks ning kuumtöötlemisega seotud dokumentatsiooni täpsustamiseks," ütles VTA toiduosakonna juhataja Kairi Ramjalg BNS-ile.

Ta selgitas, et peale seda, kui ettevõte sai teada, et nende lihatootest tuvastati Listeria monocytogenes, teostas ettevõte sisekontrolli, et tuvastada toote saastumise põhjus. Ettevõte tuvastas seejuures, et toote valmistamise kuumtöötlemise režiimis oli töötaja tähelepanematuse tõttu tekkinud kõrvalekalle ja seetõttu ei läbinud toode ettenähtud kuumtöötlust.

Peale antud juhtumit rakendas ettevõte korrigeerivaid tegevusi – teostas töötajate koolituse, sealhulgas eraldi koolituse termotöötlejale, rakendati tööpindade täiendavat hooldust. Ettevõte võttis enesekontrolli raames proovid nii toodetest kui töökeskkonnast.

"Proovide vastused olid nõuetekohased, see tähendab, et Listeria monocytogenest ei tuvastatud. Oluline on, et tarbijani jõuab ohutu toit. Järelevalve käigus võetud proovide tulemused kui ka ettevõtte poolt võetud proovide tulemused on olnud nõuetekohased," rõhutas VTA toiduosakonna juhataja.

Möödunud nädala reedel kutsus Rimi tagasi kõik värsked salatid, kuna ettevõte võttis enesekontrolli raames proove tööpindadelt, kus ühes proovis esines Listeria bakter. Seejärel tegi jaekett koheselt täiendava puhastuse ning teavitas nii VTA-d kui meedia kaudu ka tarbijaid ja kutsus ettevaatusabinõuna kauplustest tagasi tooted, mis võisid olla saastunud.

VTA toiduosakonna juhataja kinnitusel oli ettevõtte tehtud korduv pinnaproov, mis võeti pärast töölaua puhastust, negatiivne. "Käitleja võttis proovid ka toorainetest ja valmistoodetest ning saatis laborisse – analüüsitulemused olid negatiivsed ja listeeriat mitte kuskilt ei leitud," märkis Ramjalg. 

Samas selgitas ta, et VTA ülesandeks on teostada kontrolle toidutootjate üle. Seda selleks, et veenduda, kas toidutootjad täidavad oma kohustusi. "Toidu nõuetekohasuse eest vastutab toidu käitleja. Vajadusel toimub täiendav suhtlus VTA ametnike ja ettevõtete vahel, et tagada toiduhügieeni nõuete järgimine," lisas ameti toiduosakonna juhataja. 

Tagasi üles