Linn ähvardab kopsakat lisatasu küsides hooletute majaomanike eest töö ära teha

Iga kord, kui linn majaomaniku eest tänava puhtaks peab lükkama, paneb ta ka trahvikviitungi teele.

FOTO: Elmo Riig

Linnavalitsus on otsustanud alanud talvel Viljandi majaomanikega kõnniteede puhastamist nõudes karmim olla. Kui inimene ise teed korras ei hoia, teeb seda linn ning kasseerib hooldustöö eest trahviks 50 eurot.

Sõidutee ja kinnistu vahel asuva kõnnitee lumest puhastamine ja sellelt libeduse tõrjumine on kinnistuomaniku kohustus. Alanud talvel hakkavad linnavalitsuse ametnikud varasemast pingsamalt kontrollima selle kohustuse täitmist. Juhul kui kõnnitee ei ole nõuetekohaselt puhastatud või liivatatud, võetakse esimesena kinnistu omaniku või ühistuga ühendust ning palutakse kõnnitee kiirelt korda teha. Kontrolli tulemused ja omanikule tehtud kõned fikseeritakse. Peale esimest teadet teeb ametnik lähiajal uue kontrolli.

Kui kõnnitee on nii libe, et see kujutab inimeste tervisele ohtu või on selle lumest puhastamise kohustust korduvalt eiratud, kasutatakse asendustäitmist. See tähendab, et linn korraldab kõnnitee korrastamise ning esitab selle eest arve kinnistu omanikule. Asendustäitmise summa algab 50 eurost.

Abilinnapea Kalvi Märtini sõnul võetakse varasemast karmimad meetmed kasutusele, sest senised kõnnitee korrashoidmise nõude sõnumid pole paljusid kinnistuomanikke oma kohustust täitma pannud. "Enamik kinnistuomanikke täidab omandiga kaasnevaid kohustusi eeskujulikult ja neid ma tunnustan. Paraku on piisavalt palju ka neid, kes hoolimata korduvatest meeldetuletustest ja palvetest kinnistuga piirnev kõnnitee korras hoida seda kohustust igal talvel eiravad," rääkis Märtin.

Abilinnapea sõnul on teravaim tähelepanu kesklinna piirkonnal ning koolide ja teiste lasteasutuste lähedusel. "Linnavalitsuse eesmärk on, et jalakäijad saaksid linnas ka talvel vaevata ja ohutult liigelda. Kui kõnniteed ise korras hoida pole võimalik, tuleks see kokku leppida naabri, sugulase või tuttavaga. Linnas on ka ettevõtteid, kes seda teenust pakuvad," lisas Märtin.

Viljandi heakorraeeskirja järgi tuleb avaliku koha talviste heakorratööde tegemine lõpetada hommikul kella 7.30 ja puhkepäeviti kella 8-ks.

Tagasi üles