Tuleohutusnõuete täitmine kortermajades lonkab

Üks põhilisi rikkumisi on trepikodadesse kuhjatud pudi-padi.

FOTO: Päästeamet

Möödunud nädalal kontrollisid päästeameti inspektorid tuleohutusnõuete täitmist kortermajades ning 227 kontrollitud kortermajast oli korras vaid 37.

"Usun, et kõik nõustuvad sellega, et põlevast kortermajast peavad kõik elanikud võimalikult kiiresti ja ohutult välja saama. Ometi aga näitavad meie viimase kahe aasta jooksul tehtud kontrollid ja tulekahjud, et väga paljudes kortermajades varitsevad lõksud," ütles päästeameti ohutusjärelevalve osakonna juhataja Tagne Tähe.

Viimasel kahel aastal on päästeamet kortermajadesse teinud viis reidi, kontrollitud on 1550 hoonet, millest puudusi leiti 76 protsendil. Keskmiselt rikutakse majas enam kui kahte tuleohutusnõuet. Eelmisel nädalal tehtud reidi käigus käidi 227 majas, millest puudusi leiti 84 protsendil, kusjuures kontrolliti vaid üldkasutatavaid pindu ning korteritesse ei sisenetud.

Kõige enam eksitakse evakuatsiooninõuete vastu. Mõned levinumad rikkumised on näiteks sellised, kus koridorides hoitakse asju, mis võivad süttida või jäävad ette majaelanikele, kes soovivad majast väljuda, aga ka päästjatele, kel on vaja tuld kustutada või kannatanuid majast välja tuua. Samuti on asjad korrast ära tuletõkkeustega – neid kas üldse pole või hoitakse neid lahti.

"Tõsi, teinekord on puudused sellised, mille parandamine vajab rahalist panust, näiteks on vaja välja vahetada uks või selle lukusüsteem. Paljudel juhtudel on puudused aga sellised, mis ei vaja raha, vaid lihtsalt seda, et korteriühistu paneks koos majaelanikega pead kokku ja teeks oma üldkasutatavad pinnad korda," nentis Tähe ja lisas, et ka mõne väiksema asja ärategemine aitaks kaasa kogu maja ja selle elanike ohutusele.

2018. aastal hukkus eluhoonete tulekahjudes 45 inimest, neist korterelamutes 22 ja eramajades 21. Üks inimene hukkus suvilas ja üks ridaelamus.

Novembrist saavad korteriühistud tellida ka tuleohutusnõustamise, mille eesmärk on, et korteriühistud teaksid tuleohutusnõudeid ja oskaksid neile ka ise tähelepanu pöörata. Nõustamisele on võimalik registreeruda päästeala infotelefonil 1524. Nõustamine on tasuta.

Tuleohutusnõuded korteris

Eluruumis peab olema töökorras suitsuandur. Tahke- või gaasiküttega eluruumi paigalda lisaks ka vinguandur.

Hoolda küttesüsteeme. Hooldatud küttesüsteem on ohutu ja kestab kauem.

Korteri uks võiks olla seestpoolt ilma võtmeta avatav, et tulekahju korral sinna lõksu ei jääks.

Tuleohutusnõuded kortermaja ühiskasutataval pinnal

Hoidke ühiskasutatavad väljumisteed puhtana. Trepikoda on ehitatud nii laiaks just seepärast, et kui ohuolukorras kõik majaelanikud korraga väljuda soovivad, siis on see võimalik.

Väljumisteele jäävad uksed peavad olema võtmeta avatavad juhuks, kui olete tulekahju või muu õnnetuse korral võtmed tuppa või jope taskusse unustanud. Selliselt ei jää te lõksu ning saate ohutult hoonest väljuda.

Kui keldri uks avaneb trepikotta, peab see olema tuletõkkeuks, et keldritulekahju korral ei leviks suits trepikotta. Vastasel juhul jääb kogu maja rahvas lõksu ega pääse välja.

Tagasi üles