Viljandi teine aia- ja haljastusjäätmete äraveo ring tehakse järgmisel nädalal

Viljandi linna veopiirkonnad

FOTO: Viljandi Linn

Viljandi linna kodulehel seisab, et teine aia- ja haljastusjäätmete äraveo ring tehakse 4.–8. novembrini. Samas palutakse väga täpselt jälgida etteantud nõudeid. Oksad tuleb koguda eraldi: lõigata kuni 1,3 meetri pikkuseks ja kokku siduda. Puulehtede, tõrude ja muude aiajäätmete kogumisel tuleb arvestada, et koti raskus ei ületaks 25 kilogrammi. Kokkuseotud oksad ja jäätmekotid tuleb tõsta kinnistu piiridest välja äraveole eelneval päeval.

Linn on veopäevade alusel jaotatud viieks piirkonnaks. Äravedu toimub piirkonniti eri nädalapäevadel (vaata kaarti). Näiteks esmaspäeviti võetakse peale lehekotid piirkonnast, mis jääb Põltsamaa ja Uueveski tee ning Jakobsoni ja Tallinna tänava vahele.

Auto sõidab kogumispäeval piirkonnast läbi ühe korra. Nii et kui kogumine toimub hommikul, siis pärastlõunal välja toodud lehekotti sel nädalal enam ära ei viida.

Lehekotid ja oksapundid tuleb kindlasti tõsta kinnistuga külgnevale tänavaalale või kinnistu mõttelisele piirile eeldusel, et puudub kogumist takistav piire. Jäätmeveoauto kinnistule ei sõida ja lehekotte hoovist ära ei koristata. Linn juhib tähelepanu ka sellele, et lehti ja oksi ei veeta ära korraga. Põhjus on erinevates jäätmekäitluse tehnoloogiates. Okste ja lehekottide asukohta ei ole tarvis eelnevalt registreerida. Tasuta viiakse oksad ja lehepraht ära linna haldusterritooriumil olevate elamute (kortermajad, ridaelamud ja eramud), lasteaedade ning üldharidus- ja huvikoolide territooriumidelt.

Et tuvastada võimalikku segaolmejäätmete lehekotti peitmist, lõigatakse kotid enne tühjendamist katki. Kui lehtede ja haljastusprahi seest leitakse segaolmejäätmeid, siis neid kotte tasuta ära ei viida.

Aia- ja haljastusprahi tasuta äravedu ei ole kohustus, vaid võimalus jäätmetest tasuta vabaneda. Keskkonnasäästlikum on vähemalt osa aiajäätmeid oma kinnistul kompostida või siis jätta osa lehti riisumata, et pinnasesse jõuaks toitaineid. Aia- ja haljastusjäätmeid võib kompostida lahtiselt aunas, samas kui toidujäätmeid tohib kompostida oma kinnistul üksnes kahjurite eest kaitstud kinnises kompostris. Kompostimise juures tuleks arvestada, et kompostimisaun või -nõu asuks naaberkinnistust mõne meetri kaugusel, nii et ebameeldiv lõhn kedagi ei häiriks.

Eraisikud, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Viljandis, saavad ka ise aia- ja haljastusjäätmeid tasuta jäätmejaama siia. Viljandi jäätmejaam asub aadressil Pärnu maantee 36 ning on avatud esmaspäevast reedeni kella 9–18 ja laupäeval kella 9–15.

Viljandi linnavolikogu 2011. aasta 30. märtsil kehtestatud jäätmehoolduseeskirja paragrahvi 4 lõike 3 järgi võib aia- ja haljastusjäätmeid oma kinnistul põletada 1. aprillist 2. maini ja 15. septembrist 1. novembrini, täites seejuures kõiki tuleohutuse seaduses sätestatud nõudeid.

Lisainfot saab linna keskkonnaspetsialistiilt Iris Saarelt telefonil 435 4718 või e-posti aadressil iris.saar@viljandi.ee.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles