Uuringu peamine eesmärk on aru saada, kuidas inimene vananeb.

FOTO: Elmo Riig

Oktoobri lõpus algab taas üle-euroopaline küsitlusuuring, millega kogutakse teavet üle 50-aastaste inimeste tervisliku seisundi, vananemise ja pensionile jäämise kohta.

Nagu teatas statistikaamet, korraldatakse uuringut SHARE (Survey on Health, Ageing and Retirement in Europe) ühel ajal 28-s Euroopa riigis ja see keskendub individuaalsele vananemisprotsessile ning seda mõjutavatele teguritele. Uuringu tulemused on Eestile ja teistele osalevatele Euroopa riikidele tööturu-, pensioni-, tervise- ja hoolekandepoliitika kujundamise ning hindamise tõenduspõhine alus.

Statistikaameti projektijuht Jana Bruns ütles pressiteate vahendusel, et uuring on ainulaadne, sest valimisse on aastail 2011–2024 kaasatud enamasti ühed ja samad inimesed. 

«Osalejad vastavad küsitlusele igal teisel aastal, ideaaljuhul kokku kümme korda. Valimis on juba rohkem kui 9500 vähemalt 50-aastast inimest, tänavu küsitleme neist umbes 6600,» rääkis ta. «Uuringus osalevad ka valimisse kuuluvate inimeste partnerid, kes võivad olla alla 50-aastased. Iga kord on uuringu valim veidi erinev, sest lisanduvad kahe laine vahel 50-aastaseks saanud inimesed ja välja arvatakse need, kes enam vastata ei saa.»

Uuringu peamine eesmärk on aru saada, kuidas inimene vananeb. Küsimused on tervise, sotsiaalsete sidemete, vaba aja, majandusliku toimetuleku, abi andmise ja saamise teemade kohta. Kasutatakse ka teste, et objektiivselt mõõdetavate andmete alusel võrrelda, kuidas inimene ise oma tervist hindab. 

Tallinna ülikooli Eesti demograafia keskuse esindaja ja uuringu Eesti teaduskoordinaator Luule Sakkeus ütles, et seekord keskendutakse inimeste ajakasutusele ja kognitiivsetele võimetele. «Kasutatakse rohkem kognitiivseid teste, sealhulgas joonistamisülesandeid, mis aitavad mõista näiteks Alzheimeri tõve tekkeprotsessi,» märkis ta. 

Eestis tehakse küsitlust viiendat korda. Uuringut korraldab statistikaamet ja koordineerib Tallinna ülikooli Eesti demograafia keskus koostöös tervise arengu instituudi ja Tallinna ülikooli, Tartu ülikooli ning Tallinna tehnikaülikooli instituutidega. Küsitlus kestab 2020. aasta suveni. 

Kõnealune uuring on riigile üks võimalus saada teada, kuidas inimestel tegelikult läheb. Statistikaameti projektijuht Jana Bruns lisas, et osalejatel on võimalus anda oma osa eluolu paremaks muutmisse ja eelkõige järeltulevate põlvede tulevikku. Varasemad uuringu andmed on olnud nii teadustöö kui ka poliitikameetmete kujundamise oluline osa – Eestit on toodud esile hoolekandepoliitika väljatöötamisel.

SHARE uuringu kohta saab lisainfot aadressil www.share-project.org, SHARE Eesti kodulehelt www.share-estonia.ee ja statistikaameti veebilehelt www.stat.ee/share

Algavat uuringulainet rahastab Euroopa Komisjon, Tallinna ülikooli uuringufond, ühiskonnateaduste instituudi arendusfond ja Eesti demograafia keskuse uuringufond.