Suure Sakala ja Oskuste Öö viktoriini võitjad on selgunud!
Vaata õigeid vastuseid!

FOTO: Sakala

Täname kõiki Sakala ja Viljandi Kutsehariduskeskuse Oskuste Öö viktoriinis osalejaid.

Peaauhinna, libedasõidu koolituse (3 tundi, teooria ja praktika, etteregistreerimisega) VIKKi libedarajal võitsid maksimaalse summaga Ülle Lükk ja Malle Vares.

10 serveerimis-lõikelaua komplekti võitsid Jelena Kändma, Aigar Ojamets, Jana Kaseoja, Marge Johanson, Aiki Urm, Ardi Objartel, Krista Kull, Rita Margat, Meeli Liblik ja Rein Soesoo.

10 juhtmeta kõrvaklappide komplekti võitsid Helena Milvek, Iloona Kipper, Aadu Parm, Reet Järveküla, Raivo Nugis, Hiie Ott, Reili Saaron-Võsu, Ulvi Saar, Kristjan Krimm ja Jarnika Mirma.

10 torusalli omanikeks said Marko Kaldur, Liisbeth Pärna, Sirle Sillaots, Diana Tamela, Pille Tamson, Mihkel Männisalu, Piret Norman, Emma Kruusmäe, Maiken Paumets ja Kerli Ollo.

Võitjatega võtame ühendust!

Täname kõiki osalejaid ja õnnitleme võitjaid!

Õiged vastused koos kommentaaridega

1) Kutseharidust saavad õppida

 • ainult need, kellel on põhiharidus. – Väide pole õige. Kuid pärast põhikooli lõppu saab kutsekeskhariduse kätte 3 aastaga.
 • ainult need, kellel on keskharidus. – Väide pole õige. Kutseõppes leidub võimalusi kõikide haridustasemetega soovijatele. Keskhariduse olemasolu korral on VIKKis võimalik omandada kaugõppes kahe aastaga uus eriala.
 • teatud erialadel ka lõpetamata põhiharidusega soovijad. – Õige! Mõnel erialal ei loe haridustase, vaid on oluline, et õppija vanus oleks 16 või enam.

2) Mitmendat juubelit hakkab VIKK peagi tähistama?

 • 50. – Vale vastus. VIKKi ajalugu on märksa pikem, ulatudes tagasi Eesti Vabariigi algusaega.
 • 100. – Õige! Sel suvel, 17. augustil täitub 100 aastat koosolekust, millega  otsustati asutada Vana-Võidu mõisas põllutöökool. Et aga õppetööd alustas kool aastal 1921,  tähistavad õpilased kooli 100. sünnipäeva aastal 2021. Huvitav, eks ole?
 • 150. – Küll ka see päev saabub, aga mitte veel!

3) Millist nendest toetustest võivad VIKKi õppijad saada?

 • Rahalist toetust, kui õppijal pole viimase poolaasta jooksul mitte ühtegi põhjuseta puudumist koolist. – Väide on kahjuks vale. Aga seda peaks vist kaaluma? Võtame arutlusse!
 • Huviringis käimise toetust kuni 30 euro väärtuses ühes kalendrikuus. – Väide on vale. VIKKis on huviringid tasuta. Vaata kodulehelt, kui palju on põnevaid huviringe! 
 • Isiklike kohustuslike tööriiete ja õppevahendite soetamise toetus. – Jah! VIKK hüvitab kuludest poole või kuni 50 eurot nende maksumusest.

4) Kes neist on VIKKi vilistlane? (siia saaks lisada ka pildid?)

 • Teet Margna – Teet Margna on küll Viljandimaalt pärit ning ta lõpetas 1990. aastal Viljandi Paalalinna Gümnaasiumi, kuid ta ei ole VIKKi vilistlane.
 • Helir-Valdor Seeder – Õige! Helir-Valdor Seeder on VIKKi vilistlane, kes elab praegugi kaasa koolielule. Tänavu septembris käis ta ka uusi õpilasi kooli alguse puhul tervitamas.
 • Tiina Tauraite – Tiina Tauraite õppis Viljandimaal Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolis. Mis teha, kui VIKKis ei õpetata taimekasvatust!

5) Mis on pildil?

FOTO: VIKK

 • Šnitsli kobesti (köögitarvik kokanduserialal) – Ei ole kahjuks. Sellega tuleksid liiga kobedad šnitslid.
 • Tapeedi ogarull (ehitusviimistlejate töövahend) – Jah, selle ning tapeedieemaldusvahendi abil saab vana tapeet kiirelt ja lihtsalt seina pealt maha võetud.
 • Polstritäite materjali ühtlustaja (pehmemööbli valmistajatel) – Ei.

6) 22.–27. augustini olid Kaasanis ülemaailmsed kutsemeistrivõistlused WorldSkills 2019, kus Eestit esindas 12 väga tublit võistlejat, kellest kolm saabusid koju kutsemeisterlikkuse medaliga. Eesti esindusmeeskonnast oli kõige edukam Jaagup Susi. Mis erialal ta võistles?

 • Elektrik – Kahjuks mitte. VIKKi õpilane Sasha Võsa sai Eesti kutsemeistrivõistlustel küll esimese koha, aga sellel erialal Eestist võistlejat WorldSkillsile ei saadetudki.
 • Trakorist – Sellisel eriala ei võisteldudki.
 • Graafiline disain – õige vastus! Kahjuks VIKKis seda eriala õppida ei saa. Kuid kui on huvi arvutite vastu, siis on IT-süsteemide spetsialisti, IT-tugiisiku ning tarkvaraarendaja eriala. Vaata lisaks.

7) Kes pidas WorldSkills 2019 kutsevõistluste lõpukõne?

 • WorldSkillsi president Simon Bartley  - Hea valik, aga mitte õige.
 • Venemaa peaminister Dmitri Medvedev – Ei, peaminister avas võistlused.
 • Venemaa president Vladimir Putin – Jah, tema isiklikult. Eks see näita ka seda, et kutseharidus on maailmas oluline.

8) Millise eriala õppimist VIKKis toetavad kohalikud ettevõtjad rahalise stipendiumiga?

 • Automaaler – Ei, aga selle eriala õppimise boonuseks on see, et õppetöö osana saab õpilane B-kategooria juhiloa.
 • Hoone tehnosüsteemide ehitaja – Jah, Viljandimaa keskkonnatehnika töid tegevate ettevõtete juhid pakuvad hea õppeedukusega õpilastele stipendiumi. Loe lähemalt.
 • Elektrik – Kahjuks mitte. Aga selle eriala õpilasi püüavad ettevõtted juba õppeaja jooksul tööle meelitada! Elektrikud on tööturule niivõrd oodatud.

9) Sellest õppeaastast on kutsekoolides lisaks tavapärasele erialase väljaõppele võimalik sisseastujal valida kutsevaliku aasta. Mida kutsevaliku aasta ei ole?

 • Programm, mille eesmärk on vähendada kutsekoolides õpingute katkestamist ning toetada õppija sujuvat üleminekut põhikoolist edasisele haridusteele või tööturule. – See väide on tõene.
 • Programm, millega toetatakse õppurite üldoskuste arengut ning sobivate erialavalikute tegemist. – See väide on tõene.
 • Programm, mille jooksul võib õppija omal vabal valikul ja omale sobival ajal külastada kõiki koolitunde. – See väide on väär. Kutsevaliku aastaks on koolil õppekava ja rakenduskava. Loe lähemalt.

10) Viljandi Kutseõppekeskusel on ilus ja tänapäevane raamatukogu. Kui aga õpetaja hommikul tööle tulles sinna läheb, siis mida ta sealt tavaliselt ei leia?

 • Uniseid õpilasi – Võib leida küll, sest õpilased kasutavad raamatukogu sagedasti ning hommikuti on osa neist veel unised.
 • Eelkooliealiste laste mängunurk – Leiab küll, sest kooli raamatukogu on ühtlasi Vana-Võidu küla raamatukogu.
 • Värsket Sakala ajalehte – Õige! Postiljon ei jõuagi ajalehte raamatukokku tuua, sest see napsatakse lugemiseks ära juba koolimaja ees õues. Sellest on kujunenud igahommikune kiirusvõistlus.
Tagasi üles