Viljandis valiti aasta õpetajad

Aasta haridusasutuse juhiks valiti Viljandi muusikakooli õppejuht Maarika Reimand.

FOTO: Fotokaamera Canon Eos 60d On As Uhinenud Ajalehed Marko Saarm/Sakala

Viljandi linnavalitsus kinnitas tänasel istungil linna aasta õpetaja aunimetuse laureaadid. Aasta õpetaja on Kersti Raidsalu Männimäe lasteaiast, aasta noor õpetaja Kati Kivja kunstikoolist, aasta teenekas õpetaja Ester Sims Kesklinna koolist ja aasta haridusasutuse juht muusikakooli õppejuht Maarika Reimand.

Aasta õpetaja aunimetuste määramisel lähtuti haridusasutustest tulnud ettepanekuid hinnanud komisjoni otsustest. Tunnustamisotsuses märgiti ära kõik kandidaadiks seatud õpetajad.

Viljandi haridusvaldkonna abilinnapea Janika Gedvili sõnul näitab tunnustusettepanekute rohkus, et koolides tehakse head sisulist tööd, mida tahavad tunnustada õpilased ja märkavad lapsevanemad, rääkimata kolleegidest.

"Viljandis nomineeritud ja tunnustuse saanud õpetajad on veennud oma õpilasi selles, et õppimine ja õpetamine ei ole karistus ega vabaduse piiramine, vaid seiklus, võti senitundmatu ja suurema vabaduse juurde. Loodan, et meie õpetajad ja õppurid tahavad aina rohkem koos seigelda, see tähendab uut kogeda, õppida, õpetada ja avastada," ütles Gedvil.

Aasta õpetaja Kersti Raidsalu kohta on tema kolleegid öelnud, et ta on väga hea õpetaja, kes on saavutanud häid tulemusi töös erirühma laste ja nende vanematega. Ta on sõbralik ja rõõmsameelne, märkab iga last ning arvestab igaühe individuaalsusega. Tema huvitavates lõimitud tegevustes on lastel võimalik omandada oskusi ja teadmisi, arendada algatusvõimet, eneseusku ja suhtlemisoskust. Tegevuste põnevamaks muutmiseks valmistab õpetaja Kersti huvitavaid mänge ning kasutab veebist filmiklippe ja pilte. Ta toetab oma eeskujuga laste väärtushinnangute kujunemist ja iseseisvuse suurenemist.

Aasta noor õpetaja Kati Kivja tegeleb koolielu edendamisega hoolekogus ning kooli ürituste, näituste ja suvepraktikate korraldamise teel. Ta esitab palju häid ettepanekuid ja osaleb muudatuste elluviimises. Ta on osalenud mitmes kunstikooli projektis, sealhulgas juhendades Kaare kooli õpilaste keraamikaringi ja Kesklinna kooli õpilaste kunstitunde.

Aasta teenekas õpetaja Ester Sims töötab Kesklinna koolis 1971. aastast. Tööd alustas ta laborandina. 1990. aastal lõpetas ta Räpina sohvoostehnikumi köögiviljanduse erialal ja 2005. aastal Tartu ülikooli põhikooli bioloogiaõpetaja erialal. Ta on täiendanud oma oskusi paljudel  koolitustel. Õpetaja Ester on suur loodushoiu ja tervislike eluviiside propageerija nii tunnis kui koolivälises tegevuses. Tema korraldada on olnud prügikogumiskampaaniad ja südamenädala üritused.

Aasta haridusasutuse juht, Viljandi muusikakooli õppejuht Maarika Reimand on täitnud õppejuhi ülesandeid kogu elu: koostanud tunniplaane, jälginud õpilaste edasijõudmist muusikateoreetilistes ainetes, aidates leida igaühele jõukohast ja sobivat õppesuunda ning ennetades õpiraskustest tulenevaid probleeme. Ta on suhelnud regulaarselt õpilaste, lastevanemate ja õpetajatega. Väga hea koostöö on tal ka kooli hoolekoguga. Praktilised olukorrad on tinginud vajaduse muuta või kohendada olemasolevat õppekava iga õppeaasta alguses. Selline paindlikkus ja kiire reageerimine on parandanud kogu kooli õppetöö kvaliteeti. Õpilaste väljalangemise protsent koolist on seetõttu väga väike. Leides sobiva õppevormi, suudab juhtkond leida noortele jõukohase tegevuse, mis neid köidab ja motiveerib.

Tagasi üles
Back