Päästeamet kontrollib sel nädalal koolides ja lasteaedades tuleohutust

Päästeauto. Foto on illustratiivne.

FOTO: Elmo Riig

Sel nädalal võtavad päästeameti inspektorid kõikjal Eestis luubi alla tuleohutuse haridusasutustes. Eelkõige keskendutakse tulekahju varajasele avastamisele ning ohutule evakuatsioonile, mis on tuleohutuse seisukohast esmatähtsad.

Päästeameti ohutusjärelevalve osakonna eksperdi Rain Põllu sõnul teeb eelmise aasta haridusasutuste kontrollide statistika äärmiselt murelikuks, sest enam kui pooled toona kontrollitutest tuleohutusnõudeid ei täitnud.

"Hoonetes on ühed ja samad probleemid, mis on peamiselt seotud evakuatsiooniga. Teeb kurvaks, et hoonetes, kus viibib iga päev palju inimesi, kellest suurem osa on lapsed, ei suhtuta tuleohutusnõuete täitmisesse tõsiselt," ütles Põllu.

Ohutus ei alga tema sõnul paigaldatud seadmetest vaid seal viibivatest inimestest ja nende teadmisest, kuidas ohu korral käituda. "Kui kooli või lasteaia juhtkond suhtub ohutusse leigelt, teevad seda ka töötajad. Elusid ei päästa rahalised investeeringud üksi, vaid ikka inimene,“ selgitas Põllu.

Varasemate kontrollide käigus avastatud puudused on enamasti korralduslikud, näiteks hoitakse tuletõkkeuksi lahti, evakuatsioonitrepikojas on asjad ning signalisatsioonisüsteem on korralikult hooldamata või pole sootuks töökorras.

Sel korral võtavad päästeameti ohutusjärelevalve osakonna inspektorid põhjaliku vaatluse alla asutuste tulekahjusignalisatsioonisüsteemid ja süvenevad signalisatsioonisüsteemi hooldust pakkuvate ettevõtete töösse.

"Erinevad seadmed ja süsteemid on tuleohutuse tagamisel hindamatud abimehed, kuid nendest on kasu vaid siis, kui need on hooldatud ja töökorras. Selle tagamises on väga tähtis roll süsteemi hooldaval ettevõttel. Juhul kui süsteemi töös on puudusi, on seda hooldava ettevõtte kohustus klienti puudustest teavitada ning koostöös hoone omanikuga avastatud puudused likvideerida," rääkis Põllu. "Haridusasutustes peab olema tagatud tulekahju varajane avastamine ja ohutu hoonest väljumine."

Eestis on rohkem kui 600  lasteaeda, 530 üldhariduskooli, 37 kutseõppeasutust, 19 kõrgkooli ning 750 huvikooli.

Tagasi üles