Rahulolust ja küsitlustest

Tiit Jürmann
, Viljandi linnavolikogu liige
Copy
Volikogu liige Tiit Jürmann.
Volikogu liige Tiit Jürmann. Foto: Marko Saarm

OLLES ÜKS Kuku raadio 29. augusti «Linnatunni» saate külalistest, tahan objektiivse tõe huvides anda lehelugejale lisateavet Viljandi linnavalitsuse sotsiaalameti ja Viljandi päevakeskuse pakutavate teenuste rahulolu-uuringute kohta. Vestlesin abilinnapea Janika Gedvili ja linnavalitsuse sotsiaalameti juhataja Livia Kasega ning selgus, et rahulolu-­uuringuid on teinud ka sõltumatud küsitlejad.

Näiteks koduhooldusteenuse kohta on viimase seitsme aasta jooksul küsitlust tehtud kaks korda ja seda pole teinud mitte teenust osutavad isikud, nagu võis raadiokuulajal mulje jääda, vaid väljastpoolt kaasatud küsitlejad. Sooja toidu kojuviimise teenuse kohta on kahel viimasel aastal tehtud küsitlused eesmärgiga otsustada, kas senine toitlustaja jätkab või mitte. Jah, pean sedapuhku nõustuma saates osalenud riigikogulase ja volikogu liikme Helmen Kütiga: see, et küsitluse korraldasid teenuse osutajad, võib viidata mõningasele ebaobjektiivsusele.

SELLE AASTA kevadel sai Viljandi päevakeskus sotsiaalametilt taas korralduse teha rahulolu-uuring kõikide päevakeskuses osutatavate sotsiaalteenuste kohta. Alustatakse jälle koduhooldusteenusest ning ­uuringu teevad, nagu ma eespool juba rõhutasin, väljastpoolt kaasatud küsitlejad. Eelmisel nädalal alustati huvitegevuses osalevate inimeste küsitlemist. On mõeldud ka varjupaiga- ja saunateenust kasutavate inimeste peale. Nemad saavad oma arvamuse jätta teenuse osutamise ruumidesse paigaldatavatesse kinnistesse postkastidesse.

MÄRGIN VEEL, et peale planeeritud rahulolu-uuringute tegeleb päevakeskus muul ajal laekuvate kaebuste ja ettepanekutega ning loomulikult ka positiivse tagasisidega ning tänuavaldustega. Kasutan siinkohal võimalust julgustada kõiki sotsiaalteenuste kasutajaid andma tagasisidet kohe, kui midagi on hästi, ja ka siis, kui midagi on halvasti. Teenindajat pole vaja karta. Ka tema tahab oma tööd hästi teha ning iga tähelepanek, mis seda võimaldab, on teretulnud.

Tagasi üles