Surmaoht rööbastel. Videod nappidest pääsemistest

Raudteeohutust saavad tagada vaid kõik liikluses osalejad üheskoos.

FOTO: Gerthrud Grents

Kuigi traagiliste õnnetusjuhtumite arv Eesti raudteedel on tänavu vähenenud, on tunduvalt kasvanud potentsiaalselt ohtlike olukordade arv. Napilt pääsejad on üha sagedamini lapsed.

Selle aasta esimese kuue kuu jooksul on raudteel olnud 65 registreeritud intsidenti, millest kaks on lõppenud traagiliselt, vigastustega on inimesed pääsenud ühel korral. Kui mullu esimesel poolaastal oli rongi eest napilt pääsemiste arv 55, siis tänavu on see kasvanud.

"Lähtudes raudteeõnnetuste statistikast, näeme, et raudteeohutuse tase on aasta-aastalt paranenud," rääkis Elroni juhatuse esimees Merike Saks. "Kuigi sellel aastal on võrreldes mullusega traagiliste õnnetuste arv vähenenud, siis samal ajal on oluliselt kasvanud potentsiaalselt surmaga lõppevate õnnetuste arv raudteel – iseäranis tuleb rõhutada, et napilt pääsejad on järjest enam lapsed." 

Raudtee-ettevõtted kutsuvad kõiki liikluses osalejaid üles tähelepanelikkusele ning ohutusnormide täitmisele, rõhutades, et kuigi raudtee-ettevõtted teevad kõik selleks, et luua turvalist liikluskeskkonda, on ohutuse tagamises põhiroll liikluses osalejal endal, sest raudteeohutust saavad tagada vaid kõik liikluses osalejad üheskoos. 

Põhilised eluohtlikud olukorrad, kus raudteel surmast pääsemine on olnud ülinapp, on seotud sellega, kui raudteed ületatakse kiirustades, veendumata, et see on ohutu, raudteed ületades on tähelepanu nutiseadmel ning raudteed ületatakse jalgrattal või vales kohas ning liikleja tähelepanu on hajutatud, sest ta kannab kõrvaklappe. 

Tagasi üles