23. augustil 1989 ühendas Eestit, Lätit ja Leedut umbes kahe miljoni pealine inimkett. Kätest kinni hoides demonstreeriti maailmale Baltimaade vabadustahet. Ühtlasi juhiti tähelepanu 50 aastat tagasi sõlmitud Molotovi-Ribbentropi paktile, millega Nõukogude Liit ja Saksamaa jagasid Poola ja Balti riigid huvipiirkondadeks ning mille tulemusena Balti riigid okupeeriti.

Balti keti organisaator kolmes riigis oli Rahvarinne. Eestis pidi keti kõige pikema lõigu katma Viljandimaa. Täpsemalt jäi Sakalamaa Rahvarinde ülesandeks leida inimesed 82 kilomeetri pikkusele teelõigule Võhmast Lillini.

Nüüdseks on sellest tähtsast päevast möödunud 30 aastat, kuid Sakalamaa Rahvarinde liikmed mäletavad neid vallanud emotsioone seniajani.

Facebook
Comments 1