Seadusemuudatus annab abipolitseinikele lisaõigusi

Abipolitseinik tööülesandeid täitmas.

FOTO: Mailiis Ollino

1. augustist rakendus abipolitseiniku seaduse muudatus, mis loob võimalused abipolitseinikel avalikku korda kaitstes seista kindlamalt politseiniku kõrval ja ühist ülesannet täita. Abipolitseinikke on 1080 ning eelmisel aastal kaitsesid nad kogukonda 96 000 tundi.

Siseministeeriumi korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakonna juhataja Veiko Kommusaar ütles, et abipolitseinike seaduse muudatused on praktilist laadi ning tingitud vajadusest ühtlustada abipolitseinike ja politseinike õiguslikke võimalusi koos tegutsemaks.

"Koos patrullitakse linnatänavail ja lahendatakse väljakutseid, seega vajavad mõlemad pooled kindlust, et tugi on olemas," lausus ta. "Seadusemuudatusega saavad abipolitseinikud rohkem vajalikke õigusi meie avaliku ruumi kaitsmiseks, näiteks häirekeskuse kaamerapiltide vaatamine, narkootilise aine tarbimise kontrollimine indikaatorvahendiga, maa-ala suhtes viibimiskeelu rakendamine ja muu säärane. Lisaks väheneb abipolitseinike värbamisega seotud bürokraatia: ametisse astumiseks ei pea enam tooma eraldi fotot, vaid kasutatakse juba registris olevat, samuti võetakse vastu juba olemasolev kehtiv tervisetõend. Lühidalt: vähendatakse dubleerimist."

Kommusaar ütles, et abipolitseinikel on oluline osa kogukondade ühendamises ning turvatunde suurendamises. "Uuringud näitavad, et inimeste kaasalöömise tahe on kasvanud ja üks võimalus kogukonna heaolusse panustamiseks on kahtlemata abipolitseiniku roll.  Vabatahtlike kasvuga muutub efektiivsemaks ka panus ennetus- ja piirkonnatöösse. Lisaks on positiivne tendents see, et abipolitseinikud soovivad ka oma põhitööna osaleda korrakaitses ning suunduvad õppima sisekaitseakadeemiasse, et seejärel politseinikuna tööle asuda. Ootame oma ridadesse veel abipolitseinikke, et Eesti elu turvalisemaks muuta."

Abipolitseiniku seadus sätestab abipolitseiniku õigused, kohustused ja tegevusala eesmärgiga kaasata isikuid politsei tegevusse avaliku korra kaitseks ja turvalise ühiskonna tagamiseks. Abipolitseinik on isik, kes vabatahtlikult oma vabast ajast osaleb politsei tegevuses seaduses sätestatud alustel ja korras.

Tagasi üles